Publiczne obrony prac doktorskich

 

Publiczne obrony rozpraw doktorskich odbywają się najczęściej on-line za pośrednictwem platformy MS Teams:

 

25 czerwca 2024 r. (wtorek)

godz.: 11:00 – mgr Anna Rychter  

praca doktorska nt: „Ocena wczesnego ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z otyłością wraz z oceną stanu odżywienia i sposobu żywienia”,

promotor prof. dr hab. Iwona Krela-Kaźmierczak

Link umożliwiający połączenie się: Dołącz do spotkania teraz

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz

recenzja - Dr hab. Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, prof. UM

recenzja - Prof. dr hab. Wojciech Marlicz  

(zmiana terminu z 26 czerwca 2024 r. (środa) godz. 10:00)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------     

20 czerwca 2024 r. (czwartek)

godz.: 10:30 – mgr Alicja Ratajczak-Pawłowska  

praca doktorska nt: „Żywieniowe uwarunkowania gęstości mineralnej kości u pacjentów  z chorobami zapalnymi jelit” 

promotor prof. dr hab. Iwona Krela-Kaźmierczak

Link umożliwiający połączenie się: Dołącz do spotkania teraz

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Edward Czerwiński

recenzja - Dr hab. Anna Kasicka-Jonderko

recenzja - Dr hab. Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, prof. UM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 czerwca 2024 r. (czwartek)

godz.: 12:00 – mgr Katarzyna Stefańska  

praca doktorska nt: „Opracowanie metody izolacji i hodowli pierwotnej oraz badanie zdolności do różnicowania się komórek macierzystych pozyskiwanych z galarety Whartona”,

promotor prof. dr hab. Bartosz Kempisty

Link umożliwiający połączenie się: Dołącz do spotkania teraz

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Barbara Bilińska

recenzja  - Dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK

recenzja - Prof. dr hab. Mariusz Majewski, prof. zw.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 maja 2024 r. (środa)

godz.: 10:00 – mgr Katarzyna Przybylska

praca doktorska nt: „Rola  wsparcia społecznego dla kobiet chorujących na raka piersi”,                                                                                                           

promotor prof. dr hab. Andrzej Klejewski

Link umożliwiający połączenie się: Dołącz do spotkania teraz

streszczenie

recenzja - Prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska

recenzja – Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 kwietnia 2024 r. (piątek)

godz.: 12:00 – mgr Karolina Kręglewska

praca doktorska nt: „Program profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Poznaniu „Szkoła zdrowa psychicznie”

promotor prof. dr hab. Agnieszka Słopień

Link umożliwiający połączenie się: Dołącz do spotkania teraz

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Anita Bryńska  

recenzja - Prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik

recenzja   - Prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 kwietnia 2024 r. (środa)

godz.: 9:30 – mgr Magda Żurawska-Grygier

praca doktorska nt: „Determinanty dostępności wybranych świadczeń okulistycznych i optycznych w Polsce”,

promotor prof. dr hab. Monika Urbaniak

Link umożliwiający połączenie się: Dołącz do spotkania teraz

streszczenie pracy

recenzja -  Prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak

recenzja – Dr hab. Andrzej Wojtyła prof. Uniwersytetu Kaliskiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

godz.: 12:00 – mgr Anna Pieczyńska

praca doktorska nt: „Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedback na sprawność fizyczną i psychiczną, zmęczenie oraz jakość życia pacjentów z guzem mózgu poddanych radioterapii”

promotor dr hab. Katarzyna Hojan prof. UMP

promotor pomocniczy dr Ewa Zasadzka

Link umożliwiający połączenie się: Dołącz do spotkania teraz

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Elżbieta Miller

recenzje  -Prof. dr hab. Iwona Rotter

recenzje - Dr hab. Małgorzata Łukowicz - prof. CMKP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 marca 2024 r. (wtorek)

godz.: 12:00 – mgr Iwona Bujek-Kubas

praca doktorska nt: „Analiza czynników wpływających na sytuacje trudne i radzenia sobie ze stresem u Polaków na emigracji w Holandii”

promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

Link umożliwiający połączenie się: Join the meeting now

streszczenie

recenzja – Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

recenzja - Prof. dr hab. Henryk Mruk

recenzja - Dr hab. Michał Ziarko prof. UAM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 stycznia 2024 r. (wtorek)

godz.: 12:00 – mgr Maurycy Jankowski

praca doktorska nt: „Kompleksowa analiza profilu transkryptomicznego komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego podczas ich różnicowania do komórek kościo- i chrzęstnotwórczych w warunkach hodowli pierwotnej in vitro”

promotor prof. dr hab. Bartosz Kempisty

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Małgorzata Grzesiak prof. UJ

recenzja - Dr hab. Agnieszka Skowrońska prof. UWM

recenzja- Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 grudnia 2023 r. (czwartek)

godz. 12:00 – mgr Patrycja Mantaj  

praca doktorska nt: „Zmiany w formalnych i praktycznych rozwiązaniach w ochronie radiologicznej w zakresie radioterapii w wybranych krajach Unii Europejskiej”

promotor prof. dr hab. Julian Malicki

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja – dr hab. Wojciech Bulski

recenzja – dr hab. Adam Maciejczyk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 grudnia 2023 r. (wtorek)

godz.: 11:00 – mgr Andrzej Dudek

praca doktorska nt: „Porównanie skuteczności leczenia zachowawczego: ćwiczeń zwiększających lordozę, ćwiczeń stabilizujących oraz terapii głęboką stymulacją elektromagnetyczną u chorych z dolegliwościami bólowymi krzyża w przebiegu choroby zwyrodnieniowej”,

promotor prof. dr hab. Andrzej Pucher

Miejsce obrony:  Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 37a,  Sala Senatu (parter). 

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Mirosław Jabłoński  

recenzja- Prof. dr hab. Wojciech Marczyński

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 grudnia 2023 r. (wtorek)- obrona odwołana

godz. 12:00 – mgr Patrycja Mantaj  

praca doktorska nt: „Zmiany w formalnych i praktycznych rozwiązaniach w ochronie radiologicznej w zakresie radioterapii w wybranych krajach Unii Europejskiej”

promotor prof. dr hab. Julian Malicki

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja – dr hab. Wojciech Bulski

recenzja – dr hab. Adam Maciejczyk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 listopad 2023 r. (poniedziałek)

godz.: 12:00 – mgr Ewa Sumelka

praca doktorska nt: „Zarys dziejów Collegium Anatomicum Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920-1939 - od sztuki do nauki”

promotor dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP

Miejsce obrony:  Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 37a,  Sala Senatu (parter). 

streszczenie

recenzja - prof. dr hab. Edmund Waszyński

recenzja – dr hab. Maciej Michalski prof. UAM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 listopada 2023 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Karolina Kozłowska

praca doktorska nt: „Ocena depresji i jakości życia kobiet z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych”,

promotor prof. dr hab. Paweł Rzymski

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Dr hab. Agnieszka Mazur-Biały prof. UJ

recenzja - Prof. dr hab. Edyta Barnaś

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 listopad 2023 r. (piątek)

godz.: 12:00 – mgr Michalina Lubawy  

praca doktorska nt: „Ocena wybranych zaburzeń metabolicznych i mediatorów stanu zapalnego u osób z kamicą układu moczowego”

promotor prof. dr hab. Dorota Formanowicz

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meet

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Agata Chmurzyńska

recenzja - Prof. dr hab. Lech Chrostek

recenzja - Dr hab. Elżbieta Sowińska-Przepiera prof. PUM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 listopad 2023 r. (środa)

godz.: 14:00 – mgr Dagmara Woźniak

praca doktorska nt: „Wpływ programu edukacji żywieniowej rodziców na zdrowie metaboliczne ich dzieci”

promotor dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż 

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

recenzja - Prof. dr hab. Julita Reguła

recenzja - Dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 październik 2023 r. (środa)

godz.: 13.00 – mgr Marcin Zieliński

praca doktorska nt: "Poziom ekspozycji na hałas infradźwiękowy wśród Zespołów Ratownictwa Medycznego"

promotor dr hab. Bartosz Bilski

promotor pomocniczy dr inż. Zbigniew Krawiecki

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke

recenzja - Dr hab. Jolanta Lewko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 październik 2023 r. (piątek)

godz.: 12.00 – mgr Daniel Kaźmierczak

praca doktorska nt: „Kierunki zmian systemu zarządzania jakością w podmiotach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych”

promotor prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja– Prof. dr hab. Henryk Mruk

recenzja - Dr hab. Dawid Murawa prof. UZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 październik 2023 r. (środa)

godz.: 10.45 – mgr Filip Nowak

praca doktorska nt: „Wpływ wprowadzenia „pakietu onkologicznego” na realizację procesu leczenia”,

promotor prof. dr hab. Monika Urbaniak

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Prof. AK dr hab. Przemysław Biliński

recenzja  - Dr hab. Beata Jagielska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 września 2023 r. (piątek)

godz.: 12.00 – mgr Izabela Kwiatkowska

praca doktorska nt: „Ocena wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wykładników stanu zapalnego w zależności od stosowanej diety w okresie pandemii COVID-19”,

promotor prof. dr hab. Dorota Formanowicz

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting 

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

recenzja - Prof. dr hab. Joanna Suliburska

recenzja - Prof. dr hab. Ewa Stachowska

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 września 2023 r. (środa)

godz.: 10.00 – mgr Renata Przybylska

praca doktorska nt: „Zachowania zdrowotne chorych na schizofrenię”

promotor prof. dr hab. Krystyna Jaracz

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk

recenzja- Prof. dr hab. Robert Ślusarz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 sierpnia 2023 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr Monika Nowak-Jaroszyk  

praca doktorska nt: „Ocena przyczyn i skutków skarg pacjentów oraz błędów medycznych popełnianych w poradniach i oddziałach chirurgicznych”,

promotor prof. dr hab. Łukasz Dzieciuchowicz

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski

recenzja – Dr hab. Arkadiusz Kazimierczak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 czerwca 2023 r. (wtorek)

godz. 12.00 – mgr Ilona Kiel-Puślecka

praca doktorska nt: „Prawno-deontologiczne aspekty transplantacji ex mortuo”

promotor dr hab. Agnieszka Zawiejska

promotor pomocniczy dr Marek Dąbrowski

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Piotr Suwalski

recenzja - Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

recenzja - Dr hab. Tomasz Czarnik, prof. UO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 kwietnia 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Jakub Kaszyński

praca doktorska nt: „Prospektywna ocena funkcjonalna wyników leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych za pomocą autologicznej, rozfragmentowanej tkanki tłuszczowej oraz osocza bogatopłytkowego- porównanie skuteczności obu metod terapeutycznych”,

promotor dr hab. Tomasz Piontek

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Dr hab. Marcin Waśko, prof. nadzw. w CMKP

recenzja - Dr hab. Piotr Łuczkiewicz

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Igor Piotrowski

praca doktorska nt: „Wpływ zaawansowanych technik radioterapii na odpowiedź biologiczną in vitro”,

promotor dr hab. Wiktoria Suchorska,

promotor pomocniczy dr hab. Katarzyna Kulcenty.

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja – Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek

recenzja – Prof. dr hab. Andrzej Wójcik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 grudnia 2022 r.

godz.: 13.30 – mgr Jakub Mierzejewski

praca doktorska nt: „Znaczenie e-learningu jako formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych dla efektywności rozpoznawania i wiedzy w zakresie postępowania w Ostrych Zespołach Wieńcowych z uniesieniem odcinka ST w zapisie EKG”

promotor prof. dr hab. Ryszard Marciniak

promotor pomocniczy dr Karolina Szczeszek

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Robert Gałązkowski

recenzja – Dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 grudnia 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Krystian Ratajczak

praca doktorska nt: „Wpływ medycznych czynności ratunkowych na wyniki leczenia oparzeń u dzieci”

promotor prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Łukasz Dziki

recenzja – Prof. dr hab. Krystyn Sosada

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 listopad 2022 r. (środa)

godz.: 12.00 – mgr Agnieszka Gronek  

praca doktorska nt: „Ocena skuteczności treningu propriocepcji u pacjentów z niestabilnością stawu kolanowego”,

promotor prof. dr hab. Przemysław Lisiński.

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Ida Laudańsa -Krzemińska

recenzja – Prof. UM dr hab. Piotr Majcher

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 listopad 2022 r. (wtorek)

godz.: 13.30 - mgr Piotr Rzeźniczek

praca doktorska nt: „Analiza parametrów życiowych wśród uczestników kontrolowanej symulacji dachowania i symulacji zderzenia oraz ich wpływ na zmianę świadomości bezpieczeństwa jazdy”

promotor dr hab. Bartosz Bilski

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Andrzej Marcinkiewicz

recenzja - Dr hab. Jolanta Lewko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 listopada 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Krzysztof Stola

praca doktorska nt: „Ukraińska imigracja zarobkowa w Polsce. Ujęcie zdrowotne oraz socjoekonomiczne”

promotor dr hab. Bartosz Bilski

promotor pomocniczy dr Marcin Cybulski

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Jolanta Lewko

recenzja – Dr hab. Andrzej Marcinkiewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 listopad 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Mikołaj Bartoszkiewicz  

praca doktorska nt: „Analiza rynku badań klinicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i ocena wiedzy pacjentów onkologicznych na ten temat, uwzględniając okres pandemii COVID-19”

promotor prof. dr hab. Paweł Burchardt

promotor pomocniczy dr Joanna Kufel-Grabowska

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Renata Duchnowska

recenzja - Dr hab. Maciej Wybraniec

recenzja - Dr hab. Justyna Domienik- Karłowicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 październik 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Martyna Ratajczak

praca doktorska nt: „Ocena postępowania ratunkowego w zaburzeniach oddychania u dzieci”

promotor dr hab. Zbigniew Żaba 

promotor pomocniczy dr Krystyna Gontko- Romanowska

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab.  Mariusz Goniewicz, prof. UML

recenzja - Dr hab. Cezary Pakulski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 październik 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Karolina Kabzińska- Milewska  

praca doktorska nt: „Studia nad biologicznym znaczeniem organicznych i nieorganicznych form soli litu”

promotor dr hab. Rafał W. Wójciak

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr. hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

recenzja– Dr hab. Małgorzata Słocińska, prof. UAM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 październik 2022 r. (wtorek)

godz.: 10.00 – mgr Krzysztof Juchacz

praca doktorska nt: "Wpływ oddziaływań psychoterapeutycznych na skuteczność leczenia otyłości",

promotor dr hab. Rafał W. Wójciak.

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, prof. zw.

recenzja – Dr hab. Michał Ziarko, prof. UAM

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 października 2022 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr Agnieszka Smerdka

praca doktorska nt: „Zastosowanie praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych oraz postrzeganie kompetencji zawodowych w grupie położnych”

promotor prof. dr hab. Andrzej Klejewski.

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Beaty Karakiewicz

recenzja - Dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR

recenzja- Dr hab. Grażyny Iwanowicz- Palus, prof. Ucz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 września 2022 r. (piątek)

godz.: 12.45 – mgr Ewelina Wasielewska

praca doktorska nt: „Edukacja i możliwości awansu zawodowego w pielęgniarstwie polskim i brytyjskim- studium porównawcze”

promotor dr hab. Marcin Moskalewicz prof. UMP 

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Dr hab. Barbara Ślusarska, Profesor Uczelni

recenzja – Prof. UAM dr hab. Izabela Main

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 września 2022 r. (piątek)

godz.: 12.00 – mgr Krzysztof Kaszkowiak

praca doktorska nt: „Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z glifosatem na podstawie jego zawartości w wodzie pitnej i w modelu eksperymentalnym in vitro”

promotor dr hab. Jakub Żurawski

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Andrzej Członkowski

recenzja - Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 września 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Sabina Siwiec  

praca doktorska nt: „Ocena zastosowania konsoli Nintendo Switch w terapii ręki u dzieci z deficytami rozwojowymi”

promotor dr hab. Ewa Gajewska.

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Dr hab. Ida Laudańska- Krzemińska, prof. AWF

recenzja - Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF

recenzja - Dr hab. Andrzej Szopa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 sierpnia 2022 r. (piątek)

godz.: 12.45 – mgr Renata Szpalik

praca doktorska nt: „Zachowania zdrowotne osób z chorobami afektywnymi”

promotor prof.  dr hab. Krystyna Górna

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - prof. dr hab. Robert Ślusarz

recenzja - prof. nadzw. dr hab. Maria Załuska

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 lipca 2022 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr Katarzyna Gołębiewska  

praca doktorska nt: „Wybrane aspekty teorii umysłu a objawy psychopatologiczne u chorych na schizofrenię”

promotor prof. dr hab. Krystyna Górna.

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS

recenzja – Dr hab. Beata Galińska-Skok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 lipca 2022 r. (środa)

godz.: 12.00 – mgr Mohammad Sabbah

praca doktorska nt: „Business continuity during disasters in the medical health system in Israel”, („Ciągłość działania placówek w systemie opieki zdrowotnej w Izraelu”)

promotor prof. dr hab. Jacek Wysocki

promotor pomocniczy dr Dariusz Walkowiak

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie w języku angielskim

receznzja w języku angielskim - Prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

recenzja w języku polskim - Prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

recenzja w języku angielskim – Dr hab. Tomasz Czarnik, prof. UO

recenzja w języku polskim– Dr hab. Tomasz Czarnik, prof. UO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 lipca 2022 r. (poniedziałek)

godz. 9.30 – mgr Anna Pleszewa

praca doktorska nt: „Ocena jakości życia chorych na raka jajnika otrzymujących chemioterapię pierwszego rzutu w warunkach dziennej hospitalizacji”,

promotor dr hab. Grażyna Bączyk

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Łukasz Wicherek

recenzja – Dr hab. Anna Andruszkiewicz, prof. UMK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 lipca 2022 r. (środa)

godz.: 12.00 – mgr Bartosz Łukowski

praca doktorska nt: Znaczenie stosowania strategii „wartość dla pacjenta” jako elementu odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych dla zdrowia osób z chorobami reumatycznymi”

promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Łukasz D. Kaczmarek, prof. UAM

recenzja – Prof. dr hab. Sławomir Jeka

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 lipca 2022 r. (poniedziałek)

godz.: 11.30 – mgr Aleksandra Lubikowska-Kałek

praca doktorska nt: „Ocena funkcji uwagi dowolnej u studentów z ryzykiem depresji”, promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Mariola Bidzan

recenzja– Prof. dr hab. Anna Kuryliszyn- Moskal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 lipca 2022 r. (poniedziałek)

godz.: 10.00 – mgr Katarzyna Nowacka

praca doktorska nt: „Czynniki wpływające na czas remisji i niską aktywność choroby po zakończeniu stosowania leczenia biologicznego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów”

promotor prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

 promotor pomocniczy dr Katarzyna Pawlak-Buś

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Ewa Wielosz, prof. UM

recenzja– Dr hab. Matylda Sierakowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 czerwca 2022 r. (środa)

godz.: 12.45 – mgr Patrycja Talarska-Markiewicz

praca doktorska nt: „Wpływ nanocząstek na reaktywność ludzkich leukocytów krwi obwodowej”

promotor dr hab. Jakub Żurawski

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Anna Bielawska

recenzja – Dr hab. Michał Cegłowski, prof. UAM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 czerwiec 2022 r. (wtorek)

godz.: 13.30 – mgr Marcin Rybkowski  

praca doktorska nt: „Błędy krytyczne w symulacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych- analiza na przykładzie kursów Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji”

promotor dr hab. Cezary Pakulski

promotor pomocniczy dr Magdalena Witt

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Wojciech Żurawiński

recenzja – Dr hab. Arkadiusz Kazimierczak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 czerwca 2022 r. (wtorek)

godz.: 11.30 – mgr Katarzyna Anna Kozłowska  

praca doktorska nt: „Analiza zależności pomiędzy przewlekłym zmęczeniem i jakością życia, wybranymi czynnikami klinicznymi oraz demograficznymi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”

 promotor dr hab. Grażyna Bączyk

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Marta Muszalik, prof. UMK

recenzja - Dr hab. Ewa Borowiak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 czerwca 2022 r. (wtorek)

godz.: 10.00 – mgr Anna Budzyńska

praca doktorska nt: „Czynniki wpływające na poziom funkcjonowania u chorych hospitalizowanych z powodu oparzenia”

promotor dr hab. Grażyna Bączyk

promotor pomocniczy dr Bartosz Mańkowski

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja -Prof. dr hab. Henryk Witmanowski

recenzja -Dr hab. Ewa Borowiak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 czerwca 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Renata Witkowska-Wirstlein

praca doktorska nt: „Ocena wczesnej kolonizacji górnego odcinka przewodu pokarmowego u noworodka”

promotor prof. dr hab. Mieczysława Jurczyk

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Zbigniew Celewicz

receznja – Dr hab. Aleksandra Kasperczyk, prof. SUM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 9 czerwca 2022 r. (czwartek)

godz.: 13.30 – mgr Magdalena Kobylińska

praca doktorska nt: Ocena zmian sprawności fizycznej chorych z somatotropinową niedoczynnością przysadki, leczonych rekombinowanym hormonem wzrostu”

promotor  prof. dr hab. Andrzej Kędzia

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Katarzyna Walicka- Cupryś, prof. UR

recenzja – Dr hab. Maria Klatka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 czerwca 2022 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr inż. Jacek Zabel

praca doktorska nt: „Określenie przydatności anomaloskopu do badania wrażliwości na barwy w zakresie światła niebieskiego”

promotor dr hab. Jan Olszewski

promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Michalak

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Marek Prost

recenzja – Dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 czerwca 2022 r. (środa)

godz.: 12.45 – mgr Katarzyna Wiecheć  

praca doktorska nt: „Ocena wybranych funkcji poznawczych i inteligencji u dzieci z niskorosłością, leczonych rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu”

promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

promotor pomocniczy dr Maia Stanisławska- Kubiak

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Michał Ziarko, prof. UAM

recenzja – Dr hab. Zbigniew Żuber, prof. nadzw

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 maja 2022 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr Angelika Cisek-Woźniak  

praca doktorska nt: „Związek wybranych parametrów stylu życia i stanu zdrowia u kobiet aktywnych fizycznie po 60 roku życia”

promotor dr hab. Rafał W. Wójciak

promotor pomocniczy dr inż. Kinga Mruczyk

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ

recenzja – Dr hab. Jerzy Bertrandt, prof. ABNS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 maja 2022 r. (piątek)

godz.: 12.45 – mgr Dominik Czajeczny

praca doktorska nt: „Wpływ suplementacji bakterii probiotycznych na wybrane parametry stanu zdrowia”

promotor dr hab. inż. Rafał W. Wójciak

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska

recenzja – Prof. UPP dr hab. Joanna Bajerska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 kwietnia 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Krystyna Hejdysz

praca doktorska nt: „Możliwość wykorzystania bezprzewodowych sensorów ruchu w leczeniu chorych z bólem przedniego przedziału stawu kolanowego”

promotor: prof. dr hab. Przemysław Lisiński

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Krzysztof Klukowski

recenzja – Prof. ucz. dr hab. Piotr Majcher

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 kwietnia 2022 r. (piątek)

godz.: 12.00 – mgr Joanna Pachurka-Szczepańska  

praca doktorska nt: „Wpływ kwasu mlekowego i kwasu migdałowego znajdujących zastosowanie w peelingach chemicznych na skórę w terapii przeciwstarzeniowej oraz leczeniu przebarwień”

promotor: dr hab. Karolina Olek-Hrab

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Andrzej Kaszuba

recenzja – Prof. dr hab. Barbara Zegarska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 kwietnia 2022 r. (środa)

godz.: 12.00 – lek. stom. Małgorzata Jancelewicz

praca doktorska nt: „Ocena- z wykorzystaniem kondylografii- wpływu terapii manualnej holistycznej u pacjentów z dysfunkcją stawu biodrowego na funkcję stawu żuchwowo- skroniowego”

promotor: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja– Prof. dr hab. Joanna Wysokińska- Miszczuk

recenzja - Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 marca 2022 r. (piątek)

godz.: 12.45 – mgr Andrzej M`hango

praca doktorska nt: „Ocena efektywności wspomagania leczenia bólu za pomocą techniki celowanych napięć izometrycznych według Colot u pacjentów z ostrymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”

 promotor prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Sławomir Snela

recenzja – Dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 marca 2022 r. (wtorek)

godz.: 12.45 – mgr Marta Rosołek

praca doktorska nt: „Ocena utajonych punktów spustowych u zdrowych osób w celu określenia czynnika predykcyjnego sensytyzacji ośrodkowej”

promotor dr hab. Elżbieta Skorupska

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Elżbieta Miller

recenzja – Dr hab. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 marca 2022 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

praca doktorska nt: „Wpływ średnich i wysokich addycji w wieloogniskowych soczewkach kontaktowych na parametry widzenia jednoocznego i obuocznego”

promotor dr hab. Jan Olszewski

promotor pomocniczy dr hab. Anna Przekoracka- Krawczyk, prof. UAM

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Jakub Kałużny

recenzja – Dr hab. inż. Marek Zając

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 luty 2022 r. (wtorek)

godz.: 13.30 – mgr Katarzyna Przekoracka

praca doktorska nt: „Wpływ wysokich addycji w wieloogniskowych soczewkach kontaktowych na funkcje motoryczne- balans ciała i koordynację wzrokowo- ruchową”,

promotor dr hab. Jan Olszewski 

promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Michalak                                                                                                                   

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Bartłomiej J. Kałużny

recenzja – Dr hab. inż. Magdalena Asejczyk, prof. ucz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 grudnia 2021 r. (czwartek)

godz.: 13.00 – mgr Tomasz Trzmiel  

praca doktorska nt: „Wpływ rodzaju pracy wykonywanej w przeszłości na sprawność w wieku emerytalnym”

promotor prof. dr hab. Mariola Pawlaczyk

promotor pomocniczy dr Ewa Zasadzka

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - dr hab. Joanna Słomko, prof. UMK

recenzja – dr hab. Piotr Kocur

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 grudnia 2021 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Anna Kuklińska

praca doktorska nt: „Ocena obciążenia fizycznego w czasie wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej”

promotor prof. dr hab. Jacek Wysocki

promotor pomocniczy dr Agnieszka Wareńczak 

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. dr hab. Piotr Majcher

recenzja – Dr hab. Iwona Sarzyńska- Długosz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 grudzień 2021 r. (środa)

godz.: 12.30 – mgr Maria Gutowska-Ibbs

praca doktorska nt: „Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badanie kliniczne- praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce”

promotor prof. dr hab. Monika Urbaniak

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie

recenzja - Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak

recenzja – Dr hab. Grzegorz Juszczyk

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 listopad 2021 r. (wtorek)

godz.: 13.00 – mgr Joanna Surowińska  

praca doktorska nt: „Analiza związku pomiędzy ilościową i jakościową oceną rozwoju motorycznego w 3 miesiącu życia a osiągnięciem funkcji czworakowania i siadania”,

promotor dr hab. Ewa Gajewska.

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Teresa Jackowska

recenzja – Prof. dr hab. Jacek  Lewandowski

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 listopad 2021 r. (wtorek)

godz.: 12.00 – mgr Joanna Żurawska  

praca doktorska nt: „Analiza czynników psychologicznych i stylu życia u kobiet z genetyczną i dziedziczną predyspozycją do zachorowania na nowotwory piersi i jajnika”

promotor: dr hab. Beata Pięta, prof. UMP 

promotor pomocniczy: dr Małgorzata Wojciechowska                  

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki

recenzja – Dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 listopad 2021 r. (wtorek)

godz.: 12.45- mgr Magdalena Tomczak  

praca doktorska nt: „Związek dysfunkcji stóp z innymi zaburzeniami narządu ruch: studium medyczno-społeczne dzieci klas pierwszych”

promotor prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

promotor pomocniczy dr Marek Tomaszewski

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Jadwiga Jośko- Ochojska

recenzja – Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 październik 2021 r. (poniedziałek)

godz.: 11.00 – mgr Damian Twardawa  

praca doktorska nt: „Metaanaliza wyników badań Trabektedyny (C39H43N3O11S) w leczeniu zaawansowanego raka jajnika”

promotor: dr hab. Tomasz Rzepiński prof. UAM

promotor pomocniczy: dr Michał Chojnicki

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Kazimierz Karolewski

recenzja – Prof. dr hab. Wojciech Majewski, prof. NIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 październik 2021 r. (wtorek)

godz. 12.00 – mgr Ilona Skitek-Adamczak

praca doktorska nt: „Analiza świadomości i postaw społecznych w zakresie strategii bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach osobowych”

promotor: prof. dr hab.  Ryszard Marciniak

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Jadwiga Snarskia

recenzja - Dr hab. Łukasz Szarpak, prof. UM MSC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 październik 2021 r. (czwartek)

godz. 12.00 – mgr Jacek Boroch

praca doktorska nt: „Analiza problemu zachowań autoseksualnych w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem historii seksuologii i aspektów ginekologii wieku rozwojowego”

promotor: dr hab. Grażyna Jarząbek-Bielecka

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

recenzja – Prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 września 2021 r. (poniedziałek)

godz. 11.00 – mgr Assaf Ben Shoshan

praca doktorska nt: „Home Use Medical Devices: the User Acceptance” („Urządzenia medyczne do użytku domowego: akceptacja użytkownika”)

promotor: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis

promotor pomocniczy: dr Bogusław Stelcer

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy w języku angielskim

streszczenie pracy w języku polskim

recenzja w języku angielskiml  -prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

recenzja w języku polskim -prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

recenzja w języku angielski  -dr hab. Barbara Wizner  

recenzja w języku polskim  -dr hab. Barbara Wizner  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 września 2021 r. (czwartek)

godz. 12.30 – mgr Katarzyna Gerke  

praca doktorska nt: „Znaczenie pacjenckich grup wsparcia dla chorych na łuszczycę działających w Polsce i w wybranych krajach w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej”

promotor -  prof. dr hab. Ryszard Żaba

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Kaszuba

recenzja – prof. dr hab. Jacek Szepietowski

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

godz. 10.45 – mgr Aleksandra Bendowska

praca doktorska nt: „Znaczenie współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opieki medycznej w opinii studentów kierunków medycznych”

promotor -  dr hab. Ewa Baum, prof. UMP

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

recenzja – dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 września 2021 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr Beata Marta Urbanowicz

praca doktorska nt: „Oczekiwania i potrzeby związane z porodem rodzinnym w opiniach kobiet rodzących”

promotor -dr hab. Adam Czabański   

Link umożliwiający połączenie się:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja  -prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska 

recenzja  -dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 sierpnia 2021 r. (wtorek)

godz. 12.00 – mgr Magdalena Sacha  

praca doktorska nt: „Częstość  występowania zespołu kruchości u osób powyżej 65 roku życia w populacji ogólnej i w grupach senioralnych diagnozowanego za pomocą wielowymiarowego narzędzia ankietowego”

promotor -  prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis

Link umożliwiający połączenie się: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

streszczenie pracy

recenzja -prof. dr hab. Izabela Uchmanowicz

recenzja  -prof. dr hab. Beata Karakiewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------