Postępowanie doktorskie

Zasady i tryb w przewodzie doktorskim wszczętym do 30 kwietnia 2019 roku (stary tryb)
Zasady i tryb w postępowaniu doktorskim wszczętym po 1 października 2019 roku (nowy tryb)
Publiczne obrony prac doktorskich
Nadane stopnie naukowe doktora