Zasady i tryb w przewodzie doktorskim wszczętym do 30 kwietnia 2019 roku (stary tryb)

Postępowanie w przewodzie doktorskim wszczętym do 30 kwietnia 2019 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Złożenie pracy - wzór pisma o kontynuowanie przewodu doktorskiego

Oświadczenie promotora

Oświadczenie doktoranta dotyczące rozprawy doktorskiej

Kwestionariusz osobowy

Ujednolicone zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie monografii

Ujednolicone zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie cyklu publikacji

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

Wzór oświadczenia współautorów do cyklu publikacji

Wzór oświadczenia doktoranta do cyklu publikacji

Zarządzenie Rektora nr 90/2021 - Regulamin procedury antyplagiatowej

Instrukcja video- JSA https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT

Wniosek o umorzenie przewodu doktorskiego