Władze kanclerskie

Zdjęcie - prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Kanclerz
Kolegium Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

e-mail: kanclerz_nauk_o_zdrowiu@ump.edu.pl


Zdjęcie - dr hab. Marcin Żarowski
Zastępca Kanclerza
Kolegium Nauk o Zdrowiu
dr hab. Marcin Żarowski

e-mail: zarowski@ump.edu.pl