Postępowania konkursowe

Uchwała nr 90/2022 Senatu UMP z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegających się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora uczelni i profesora zwyczajnego

Uchwała Senatu nr 346/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora uczelni i profesora zwyczajnego

Załącznik do Uchwały Senatu nr 346/2020