Postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora

Wniosek w sprawie ubiegania się o finansowanie kosztów związanych z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora, należy kierować do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dra hab. Michała Nowickiego.

Poniżej znajduje się link do strony Rady Doskonałości Naukowej dotyczący wymagań dokumentacyjnych wniosków w sprawie nadania tytułu profesora.

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora-obwiazujace-od-dnia-1-maja-2023-r.html