Ewaluacja

 

Lista 500 czasopism zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Wykaz recenzowanych czasopism naukowych z listy 500 z zakresu nauk biomedycznych za 20 punktów MNiSW

Kalkulator slotów

Aktualny wykaz czasopism

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie