Rada Kolegium

Zarządzenie 1/2020 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 września 2020r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Kolegium Nauk Medycznych

Zarządzenie 2/2020 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania stałego składu w związku z konkursem na stanowisko profesora uczelni

 

Komunikat nr 7/2022 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych UMP w Poznaniu z dnia 1 października 2022r. w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk Medycznych

Komunikat nr 6/2022 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych UMP w Poznaniu z dnia 1 października 2022r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Kolegium Nauk Medycznych

Komunikat nr 5/2022 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych UMP w Poznaniu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk Medycznych

Komunikat nr 4/2022 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych UMP w Poznaniu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Medycznych

Komunikat nr 3/2020/2021 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych UMP w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk Medycznych

Komunikat nr 2/2020/2021 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych UMP w Poznaniu z dnia 26 maja 2021r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Medycznych

Komunikat nr 1/2020/2021 Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych UMP w Poznaniu z dnia 21 września 2020r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Medycznych