Rada Kolegium

Zarządzenie nr 1/2020 Kanclerza Kolegium Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w sprawie ustalenia liczebności Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu

Komunikat nr 1/2020 Kanclerza Kolegium Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w sprawie ustalenia składu Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu

 

Rada Kolegium Nauk o Zdrowiu

 

Kanclerz:                                 Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak   

Zastępca kanclerza:             Dr hab. Marcin Żarowski

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Juliusz Huber

Prof. dr hab. Paweł Jagodziński

Prof. dr hab. Krystyna Jaracz

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Prof. dr hab. Julian Malicki

Prof. dr hab. Ewa Marzec

Prof. dr hab. Ewa Mojs

Prof. dr hab. Andrzej Roszak

Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Dr hab. Krystyna Górna, prof. UM

Dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM

Dr hab. Beata Pięta, prof. UM

Dr hab. Tomasz Piotrowski, prof. UM

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

Dr hab. Mirosław Andrusiewicz

Dr hab. Ewa Baum

Dr hab. Grażyna Bączyk

Dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż

Dr hab. Danuta Dyk

Dr hab. Piotr Janusz

Dr hab. Edyta Mądry

Dr hab. Michał Michalak

Dr hab. Elżbieta Skorupska

Dr hab. Barbara Stawińska-Witoszyńska

Dr Małgorzata Chmielewska

Dr Jagoda Goślińska

Dr Katarzyna Kaźmierczak

Dr Patrycja Krzyżanowska-Jankowska

Dr Sławomir Tobis

Dr Agnieszka Wareńczak

Mgr Anna Pieczyńska

Mgr Ilona Skitek-Adamczak

Mgr Tomasz Trzmiel