Rada Kolegium

Zarządzenie Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia liczebności Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskego w Poznaniu 

Komunikat Kanclerza nr 2/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Komunikat Kanclerza nr 3/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Komunikat Kanclerza nr 4/2022 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 5/2022 w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu