Rada Kolegium

Zarządzenie Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia liczebności Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 2/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 3/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 4/2022 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 5/2022  w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Planowane terminy posiedzeń
Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych

w roku 2023:

w roku 2024: