Rada Kolegium

Zarządzenie Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia liczebności Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytetcie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytetcie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych

Kanclerz: Prof. dr hab. Cielecka - Piontek Judyta

Zastępca kanclerza: Prof. dr hab. Rubiś Błażej

Członkowie:
 
Prof. dr hab. Florek Ewa
Prof. dr hab. Główka Franciszek
Prof. dr hab. Gośliński Tomasz
Prof. dr hab. Grześkowiak Edmund
Prof. dr hab. Jelińska Anna
Prof. dr hab. Lulek Janina
Prof. dr hab. Mikołajczak Przemysław
Prof. dr hab. Murias Marek
Prof. dr hab. Przysławski Juliusz
Prof. dr hab. Stanisz Beata
Prof. dr hab. Thiem Barbara
Prof. dr hab. Zaprutko Lucjusz
Dr hab. Bednarczyk-Cwynar Barbara
Dr hab. Bienert Agnieszka
Dr hab. Gornowicz-Porowska Justyna
Dr hab. Karaźniewicz-Łada Marta
Dr hab. Krajka-Kuźniak Violetta
Dr hab. Kus Krzysztof
Dr hab. Matysiak Jan
Dr hab. Muszalska-Kolos Izabela, prof. UM 
Dr hab. Osmałek Tomasz
Dr hab. Paluszczak Jarosław
Dr hab. Sobotta Łukasz
Dr hab. Szałek Edyta, prof. UM
Dr hab. Totoń Ewa
Dr hab. Tykarska Ewa, prof. UM
Dr hab. Zalewski Przemysław
Dr Danielak Dorota
Dr Klupczyńska Agnieszka
Dr Napierała Marta
Dr Paczkowska-Walendowska Magdalena
Dr Romański Michał
Dr Światły-Błaszkiewicz Agata

Terminy posiedzeń
Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych

Sala A, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul.
Przybyszewskiego 37 a, godz. 9:00