Rada Kolegium

Zarządzenie Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia liczebności Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 1/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 2/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat Kanclerza nr 3/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Kolegium Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Terminy posiedzeń
Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych

w roku 2021                                                                                                                              

w roku 2022