Akty prawne

Uchwała nr 161/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 24/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 25/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 22 marca 2023r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Uchwała nr 24/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 22 marca 2023r. w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała 68/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 25 maja 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w  postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (Przepisy obowiązujące od dnia 1 października 2022r.) 

Uchwała 202/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w  postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (Przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2020r.) 

Uchwała 34/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie zmiany zarządzenia nr 146/20 Rektora UMP z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego

Zarządzenie nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego