Postępowania habilitacyjne

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte

dr n. farm. Katarzyna Regulska

wniosek

 

dr n. farm. Tomasz Koczorowski

wniosek

 

dr n. farm. Magdalena Paczkowska-Walendowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

 

dr n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

 

dr n. farm. Natalia Lisiak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

 

 

Postępowania habilitacyjne zakończone

dr n. farm. Marcin Skotnicki

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja prof. dr hab. Renata Jachowicz

recenzja dr hab. Bożena Karolewicz prof. uczelni

recenzja dr hab. Ewa Ozimina-Kamińska profesor SUM

recenzja prof.dr hab. Ewa Poleszak

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

 wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja dr hab. Piotr Kowalski profesor uczelni

recenzja prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

recenzja dr hab. n. farm. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska

recenzja dr hab. Agnieszka Zimmermann profesor uczelni

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Dorota Kopciuch

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany dwóch recenzentów w składzie osobowym komisji habilitacyjnej

recenzja prof. dr hab. Marcin Czech

recenzja dr hab. n. med. Maciej Niewada

recenzja prof. dr hab. Włodzimierz Opoka

recenzja prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Aleksandra Majchrzak-Celińska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja dr hab. n. med. Małgorzata Kapral

recenzja dr hab. Adriana Mika profesor uczelni

recenzja prof. dr hab. Jacek Sapa

recenzja dr hab. Bartosz Wielgomas profesor uczelni 

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Joanna Sobiak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja prof. dr hab. Andrzej Członkowski

recenzja prof. dr hab. Paweł Olczyk

recenzja prof. dr hab. Ewa Poleszak

recenzja prof. dr hab. Elżbieta Wyska

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. farm. Anna Paczkowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja dr hab. Dominik Golicki

recenzja prof. dr hab. Jerzy Pałka

recenzja prof. dr hab. Tomasz Plech

recenzja dr hab. Edyta Rysiak

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja prof. dr hab. Marcin Czech

recenzja prof. dr hab. Przemysław Dorożyński

recenzja dr hab. Anna Krupa

recenzja prof. dr hab. Ewa Poleszak

 uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. farm. Paulina Skupin-Mrugalska

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

recenzja dr hab. Jerzy Gubernator

recenzja prof. dr hab. Michał Marszałł

recenzja dr hab. Tomasz Pawiński

recenzja prof. dr hab. Justyn Ochocki

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. farm. Agnieszka Karbownik

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

recenzja dr hab. Krzesimir Ciura

recenzja dr hab. Bogusława Pietrzak prof. UM w Łodzi

recenzja prof. dr hab. Jacek Sapa

recenzja dr hab. Arkadiusz Surażyński

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. farm. Jarosław Piskorz

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

recenzja dr hab. Jarosław Sączewski

recenzja prof. dr hab. Marcin Sobczak

recenzja prof.dr hab. Magdalena Wójciak

recenzja prof. dr hab. Paweł Zajdel

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. farm. Agnieszka Klupczyńska-Gabryszak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja prof. dr hab. Michał Marszałł

recenzja prof. dr hab. Robert Skibiński

recenzja dr hab. Joanna Kolmas

recenzja dr hab. Ilona Olędzka

 uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. farm. Dorota Danielak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

recenzja dr hab. Tomasz Pawiński

recenzja - prof. dr hab. Barbara Malawska

recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Wyska

recenzja - dr hab. Małgorzata Zygmunt

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 dr hab. n. farm. Michał Romański

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Tomasz Bączek

recenzja - prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

recenzja - prof. dr hab. Barbara Dolińska

recenzja - prof. dr hab. Stefan Kruszewski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 dr hab. n. farm. Katarzyna Kosicka - Noworzyń

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Anna Bogacz prof. IWNiRZ

recenzja - prof. dr hab. Barbara Gawrońska - Szklarz

recenzja - prof. dr hab. Dariusz Pawlak

recenzja - prof. dr hab. Łukasz Wicherek

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 dr hab. n. farm Małgorzata Kucińska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Bartosz Wielgomas

recenzja - dr hab. Irena Horwacik

recenzja - dr hab. inż. Marcin Koba prof. UMK

recenzja - dr hab. Mariola Herbet

uchwała komisji habilitacyjnej

 uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. farm. Maciej Stawny

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja prof. dr hab. Stanisław Kłęk

recenzja prof. dr hab. Anna Gumieniczek

recenzja prof. dr hab. Urszula Hubicka

recenzja prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. farm. Andrzej Czyrski

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

prof. dr hab. Krzysztof Walczyński

dr hab. Monika Dąbrowska

prof. dr hab. Justyn Ochocki

prof. dr hab. Justyna Brasuń

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. farm. Marcin Wierzchowski

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Stanisław Ryng

recenzja - dr hab. Krzysztof Kamiński prof. UJ

recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Turło

recenzja - prof. dr hab. Paweł Szymański

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. farm. Małgorzata Kikowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Tomasz Baj

recenzja - prof. dr hab. Anna Kiss

recenzja - prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski

recenzja - prof. dr hab. Kazimierz Głowniak

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. farm. Tomasz Zaprutko

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Jerzy Krysiński

recenzja - dr hab. Agnieszka Zimmermann

recenzja - dr hab. Dominik Golicki

recenzja - dr hab. Maciej Niewada

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowania habilitacyjne zakończone w "starym trybie"

dr hab. n. farm. Jolanta Długaszewska

Harmonogram

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji

Uchwała Komisji habilitacyjnej

Uchwała Senatu

 dr hab. n. farm. (dr rer. nat.) Grzegorz Garbacz

Harmonogram

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji

Uchwała Komisji habilitacyjnej

Uchwała Senatu

dr hab. n. farm. Ewa Totoń

Harmonogram

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji

Uchwała Komisji habilitacyjnej

Uchwała Senatu