Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk

Kierownik
mgr Beata Słomińska
tel. 61 854-6010
e-mail: bslomin@ump.edu.pl

Zastępca Kierownika
mgr Justyna Matuszewska
tel. 61 854-6007
e-mail: jmatuszewska@ump.edu.pl

mgr Dorota Knapska
tel. 61 854-6153
e-mail: dknapska@ump.edu.pl

Danuta Gowarzewska
tel. 61 854-6154                               
e-mail: dgowarze@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Pawłowska
tel. 61 854-6155
e-mail: mpawlowska@ump.edu.pl

mgr Anna Rzyska
tel. 61 854-6004
e-mail: arzyska@ump.edu.pl

 

Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk:

1) zapewnia obsługę administracyjną zadań realizowanych przez  Kanclerza Kolegium i jego Zastępców;

2) prowadzi obsługę administracyjną i dokumentację: