Publiczne obrony prac doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich odbywają się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

W dniu 20 czerwca 2023 r.

godz.: 10.00 – mgr Joanna Michałowska  

rozprawa doktorska: Związek wariantów nukleotydowych genów GIPR i GLP-1R z częstością występowania otyłości i zaburzeń metabolicznych  

Promotor    prof. dr hab. Paweł Bogdański  

Streszczenie

Recenzja   prof. dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   
Recenzja   prof. dr hab. Lucyna Ostrowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Recenzja   prof. dr hab. Joanna Suliburska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu          

Link umożliwiający połączenie  Click here to join the meeting

--------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 czerwca 2023 r.

godz.: 9.00 – mgr Marta Nowacka   

rozprawa doktorska: Charakterystyka mechanizmów oporności na leki cytotoksyczne komórek raka jajnika w dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) warunkach hodowli 

Promotor    dr hab. Radosław Januchowski prof. UZ   

Streszczenie

Recenzja    prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
Recenzja    prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Recenzja    dr hab.Beata Machnicka prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Link umożliwiający połączenie  Click here to join the meeting

-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 15 czerwca 2023 r.

godz.: 13.00 – lek. Amadeusz Skiba

rozprawa doktorska: Wpływ indywidualnego opatrunku podciśnieniowego i standardowego opatrunku na częstość występowania zakażeń miejsca operowanego u pacjentów po leczeniu operacyjnym złamań końców dalszych kości goleni

Promotor     dr hab. Łukasz Krokowicz

Streszczenie

Recenzja   prof. dr hab. Edward Golec Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Recenzja   dr hab. Zoran Stojcev prof. UTH Rad. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. K.Pułaskiego w Radomiu

Link umożliwiający połączenie Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------

W dniu 15 czerwca 2023 r. (czwartek)

godz.: 12.00 – mgr Aleksandra Maria Żbikowska  

praca doktorska nt: Ocena związku pomiędzy wybranymi wariantami polimorficznymi genów ESR1, ESR2 oraz FSHR a wynikami kontrolowanej hiperstymulacji jajników  i wynikami zapłodnienia IVF/ICSI

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Andrusiewicz
Promotor pomocniczy dr hab. Maciej Brązert.

Streszczenie

Recenzja - Prof. dr hab. Michał Radwan
Recenzja - Prof. CMKP dr hab. Michał Rabijewski
Recenzja - Dr hab. Grzegorz Ludwikowski prof. Uniwersytetu im. Mikołaj Kopernika 

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

godz.:  11.30 – lek. Teresa Ganowicz-Kaatz

praca doktorska nt: Przesiewowa ocena funkcji poznawczych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym                                                                                        

Promotor: prof. dr hab. Paweł Burchardt                                                                                                

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Piasecki

Streszczenie 

Recenzja - Prof. dr hab. Marek Koziński, FESC

Recenzja - Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Link umożliwiający połączenie się:  Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 06 czerwca 2023 r.

godz.: 12.00 – lek. Iwona Mazur-Michałek  

rozprawa doktorska: Zmiany wywołane chorobą Huntingtona u człowieka i myszy w narządzie wzroku i mięśniach szkieletowych 

Promotor    dr hab. Witold Szaflarski
Promotor    dr hab. Daniel Zielonka   

Streszczenie

Recenzja   prof. dr hab. Eliza Wyszko z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Recenzja   dr hab. Marcin Zaniew prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego          

Link umożliwiający połączenie  Click here to join the meeting

----------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 26 maja 2023 r.

godz.: 11.00 – lek. Klaudia Zawilska  

rozprawa doktorska: Test generacji trombiny jako nowa metoda oceny ryzyka zakrzepowego związanego z cięciem cesarskim  

Promotor    prof. dr hab. Grzegorz H.Bręborowicz  

Streszczenie

Recenzja   prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Recenzja   prof. dr hab. Przemysław Oszukowski z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi         

Link umożliwiający połączenie  Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 maja 2023 r.

godz.: 14.45 – lek. Tadeusz Kubicki  

rozprawa doktorska: Kliniczne znaczenie biomarkerów oporności szpiczaka plazmocytowego na inhibitory proteasomów

Promotor    dr hab. Dominik Dytfeld  

Streszczenie

Recenzja   prof. dr hab. Aleksandra Butrym z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Recenzja   prof. dr hab. Bogusław Machaliński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Recenzja   dr hab. Bartosz Puła z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

 Link umożliwiający połączenie  Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 maja 2023 r.

godz.: 12.00 – lek. Dominika Borowczak

praca doktorska nt: Analiza wartości diagnostycznej i prognostycznej metabolizmu glukozy i poziomu proliferacji ocenianych w badaniu PET u pacjentów z nieoperacyjnymi nowotworami regionu głowy i szyi leczonych radykalnie radiochemioterapią

Promotor dr hab. Witold Cholewiński prof. UMP  

Streszczenie

Recenzja – prof. dr hab. Bożena Birkenfeld
Recenzja – dr hab. Adam Maciejczyk

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19 maja 2023 r.

godz.: 12.00 – mgr Bartosz Bąk

praca doktorska nt: Czynniki determinujące konieczność powtórnego planowania w trakcie radioterapii nowotworów okolicy głowy i szyi u pacjentów leczonych na Tomoterapii,

Promotor prof. dr hab. Julian Malicki
Promotor pomocniczy dr Agnieszka Skrobała 

Streszczenie 

Recenzja – dr hab. Wojciech Bulski
Recenzja – dr hab. Adam Maciejczyk

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17 maja 2023 r.

godz.: 11.00 – lek. dent. Patryk Bober  

rozprawa doktorska: Wpływ wybranych biomarkerów homeostazy jamy ustnej na ryzyko wystąpienia udaru mózgu

Promotor    dr hab. Anna Kowalska  

Streszczenie

Recenzja   dr hab. Elżbieta Dembowska prof. PUM z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
Recenzja   dr hab. Jacek Rożniecki prof. uczelni z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego  

 Link umożliwiający połączenie  Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 maja 2023 r.

godz.: 9.00 – lek. dent. Alicja Jakielaszek 

rozprawa doktorska: Ocena zależności pomiędzy nieprawidłowościami okluzji a zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego u pacjentów dorosłych 

Promotor    prof. dr hab. Agata Czajka-Jakubowska 
Promotor pomocniczy    dr n. med. Zofia Maciejewska-Szaniec 

Streszczenie

Recenzja   prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Recenzja   prof. dr hab. Tomasz Gedrange z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Link umożliwiający połączenie  Click here to join the meeting

-------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 12 maja 2023 r.

godz.: 13.00 – lek. Anna Rybacka

rozprawa doktorska: Zmiany obrazowe w płucach w tomografii komputerowej a stopień zaawansowania choroby oskrzelowo-płucnej u dorosłych chorych na mukowiscydozę

Promotor    prof. dr hab. Katarzyna Karmelita-Katulska

Streszczenie

Recenzja   prof. dr hab. Joanna Pieńkowska Gdański Uniwersytet Medyczny
Recenzja   prof. dr hab. Zbigniew Serafin Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Link umożliwiający połączenie Click here to join the meeting