Publiczne obrony prac doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich odbywają się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

W dniu 19.12.2023 r.

godz.: 11.00 – mgr Zuzanna Stachowiak

rozprawa doktorska: Analiza ekspresji niekodujących RNA w przebiegu zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci z mukowiscydozą

Promotor    Prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz

Streszczenie

Recenzje      Dr hab. Natalia Rozwadowska, Prof. IGC PAN Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Recenzje      Prof. dr hab. Rafał Bartoszewski – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Recenzje      Dr hab. Zbigniew Doniec, prof. Instytutu Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy
                      im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

----------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8.12.2023 r.

godz.: 9.00 – lek. Natalia Andrzejewska-Gorczyńska

rozprawa doktorska:  Zastosowanie technik rezonansu magnetycznego obrazujących podatność magnetyczną mózgowia w diagnostyce udaru mózgu na przykładzie sekwencji SWI

Promotor    Prof. dr hab. Radosław Kaźmierski

Streszczenie  

Recenzja     Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Recenzja     Prof. dr hab. Grzegorz Kozera – Gdański Uniwersytet Medyczny

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

----------------------------------------------------------------------------------

W dniu 7.12.2023 r.

godz.: 13.30 – lek. Anna Rzeszotarska

rozprawa doktorska: Ocena roli OCT odcinka przedniego oraz wybranych czynników rokowniczych u pacjentów poddanych zabiegowi sklerektomii głębokiej

Promotor       Prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
Promotor pomocniczy    Dr n. med. Agata Brązert

Streszczenie

Recenzja     Dr hab. Monika Modrzejewska, prof. PUM - Pomorski Uniwersytet  Medyczny w Szczecinie
Recenzja     Prof. dr hab. Jakub Kałużny - Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Recenzja     Prof. dr hab. Dariusz Kęcik - Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 01.12.2023 r.

godz.: 12.30 – lek. Bogumiła Szymak-Pawełczyk

rozprawa doktorska: 

Promotor     Prof. dr hab. Dariusz Iżycki 
Promotor     Prof. dr hab. Bartłomiej Perek

Streszczenie

Recenzja   Dr hab. Sebastian Szmit prof. CMKP – Centrum Medyczne Kształcena Podyplomowego
                   w Warszawie  
Recenzja   Prof. dr hab. Mirosław Jarosław Jaguszewski - Gdański Uniwersytet Medyczny

Link umożliwiający połączenie: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

--------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 01.12.2023 r.

godz.: 10.00 – lek. Jerzy Paluszkiewicz

rozprawa doktorska: Przydatność analizy fraktalnej w diagnostyce nadmiernego beleczkowania lewej komory u badanych metodą rezonansu magnetycznego

Promotor                      Prof. dr hab. Małgorzata Pyda
Promotor pomocniczy  Dr n. med. Magdalena Janus

Streszczenie

Recenzja     Dr hab. Maciej Haberka prof. SUM – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Recenzja     Dr hab. Jarosław Hiczkiewicz prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28.11.2023 r.

godz.: 13.30 – mgr Paulina Misiak 

rozprawa doktorska: Ocena wpływu wydarzeń o charakterze artystycznym na rozwój praktycznych umiejętności zawodowych studentów medycyny i farmacji oraz ewolucje ich postaw wobec pacjentów 

Promotor                      Prof. dr hab. Marek Simon 

Promotor pomocniczy  Dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk 

Streszczenie

Recenzja     Prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka – Gdański Uniwersytet Medyczny 
Recenzja     Prof. dr hab. Joanna Imielska – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27.11.2023 r.

godz.: 11.30 – lek. Anna Rybak

rozprawa doktorska: Leczenie przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Termoablacja jako alternatywa dla resekcji

Promotor     Dr hab. Przemysław Pyda

Streszczenie

Recenzja     Prof. dr hab. Krzysztof Grabowski – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Recenzja     Prof. dr hab. Marek Szczepkowski – Szpital Bielański w Warszawie

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

---------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27 listopada 2023 r.

godz.: 10.00 – lek.dent. Ivo Domagała  

rozprawa doktorska: Analiza właściwości mechanicznych ortodontycznych płyt podniebiennych wykonanych w różnych technologiach

Promotor     Dr hab. Barbara Biedziak 

Streszczenie

Recenzja    Dr hab. Agnieszka Lasota prof. UML z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Recenzja    Prof. dr hab. Marek Ziętek z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
Recenzja    Dr hab. inż. Tomasz Garbowski prof. UPP z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 Link umożliwiający połączenie:  Click here to join the meeting 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 listopada 2023 r.

godz.: 13.30 – lek.dent. Sylwia Czajkowska  

rozprawa doktorska: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów z hemofilią wrodzoną

Promotor     Prof. dr hab. Anna Surdacka  
Promotor     Dr hab. Joanna Rupa-Matysek 

Streszczenie

Recenzja    Prof. dr hab.Ingrid Różyło-Kalinowska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Recenzja    Prof. dr hab. Aida Kusiak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

Recenzja    Prof. dr hab. Łukasz Bołkun z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 Link umożliwiający połączenie:  Click here to join the meeting

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16.11.2023 r.

godz.: 10.00 – mgr Paulina Urbaniak

rozprawa doktorska: Ocena wpływu wybranych białek macierzy szkliwa na biologię fibroblastów ludzkich w warunkach in vitro

Promotor    Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Streszczenie

Recenzja    Dr hab. Beniamin Oskar Grabarek, prof. uczelni - Akademia Śląska w Zabrzu
Recenzja    Dr hab. Mariusz Szuta - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 15.11.2023 r.

godz.: 11.00 – lek. Sebastian Moryciński

rozprawa doktorska: Wszczepialne systemy dostępu naczyniowego – porty dożylne u dzieci w materiale Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Poznaniu

Promotor     Prof. dr hab. Przemysław Mańkowski

Streszczenie

Recenzja     Dr hab. Agnieszka Pastuszka - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzja     Prof. dr hab. Jan Godziński - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 09 listopada 2023 r.

godz.: 13.30 – mgr Aleksandra Borczyńska-Głomska 

rozprawa doktorska: Ocena skuteczności leczenia za pomocą przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych u dorosłych pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej

Promotor                        Dr hab. Jacek Karczewski 
Promotor pomocniczy    Dr n. med. Rafał Staszewski 

Streszczenie

Recenzja    Prof. dr hab.Elżbieta Poniewierka z Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu 
Recenzja    Dr hab. n. o zdr.Grzegorz Juszczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Link umożliwiający połączenie:  Click here to join the meeting

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 października 2023 r.

godz.: 12.00 – mgr Dorota Maria Borowicz

praca doktorska nt: Porównanie rozkładów dawek podczas wybranych technik radioterapii protonowej i fotonowej w fantomach tkankopodobnych oraz grupy chorych na raka stercza

Promotor prof. dr hab. Julian Malicki

Streszczenie

Recenzja - Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek
Recenzja  - Prof. dr hab. Jacek Fijuth

Link umożliwiający połączenie się: Click here to join the meeting

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 października 2023 r.

godz.: 11.00 – lek. Wiktor Schmidt

rozprawa doktorska: Ocena wybranych czynników rokowniczych u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19

Promotor     Prof. dr hab. Piotr Leszczyński
Promotor pomocniczy    Dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

Streszczenie

Recenzja    Prof. dr hab. Edward Franek - Centralny Szpital MSWiA w Warszawie
Recenzja    Dr hab. Mariusz Korkosz prof. UJ - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Recenzja    Prof. dr hab. Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 26 października 2023 r.

godz.: 12.00 – lek. Maciej Grymuza

rozprawa doktorska: Wybrane aspekty leczenia chorych z urządzeniami do terapii resynchronizującej w niewydolności serca

Promotor    Prof. dr hab. Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Recenzja   Prof. dr hab. Marcin Grabowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Recenzja   Prof. dr hab. Radosław Lenarczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Recenzja   Dr hab. Maciej Kempa z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

Link umożliwiający połączenie:  Click here to join the meeting

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 października 2023 r.

godz.: 13.00 – mgr Katarzyna Wróblewska-Kończalik 

rozprawa doktorska: Wpływ sposobu odżywiania na łysienie u dorosłych kobiet i mężczyzn

Promotor    Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska prof. UMP 
Promotor pomocniczy   Dr n.med. Aleksandra Szymczak-Tomczak 

Streszczenie

Recenzja    Prof. dr hab. Barbara Zegarska z CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 
Recenzja    Prof. dr hab. Andrzej Kaszuba ze Szpitala im.Władysława Biegańskiego w Łodzi 

Link umożliwiający połączenie: Click here to join the meeting