Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne trwające - nowy tryb

dr n. rol. Małgorzata Mizgier

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. UPP dr hab. Joanna Bajerska

recenzja - prof. dr hab. Rafał Kurzawa

recenzja - prof. dr hab. Robert Jach

recenzja - dr hab. Przemysław Kosiński

dr n. med. Joanna Matysiak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Smolewska

recenzja - prof. dr hab. Maria Giżewska

recenzja - prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka - Szaflarska

recenzja - dr hab. Edyta Machura prof. SUM

uchwała komisji habilitacyjnej

dr n. biol. Faustyna Manikowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany członka komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Syczewska

recenzja - prof. dr hab. Michał Latalski

recenzja - prof. dr hab. Piotr Nachulewicz

recenzja - dr hab. Piotr Łuczkiewicz

uchwała komisji habilitacyjnej

dr n. med. Roksana Malak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

dr n. med. Ewelina Chawłowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Anna Pacian prof. Uczelni

recenzja - dr hab. Łukasz Balwicki prof. Uczelni

recenzja - dr hab. Piotr Romaniuk prof. SUM

recenzja - dr hab. Mateusz Cybulski

uchwała komisji habilitacyjnej

 

Postępowania habilitacyjne zakończone - nowy tryb

dr n. med. Edyta Kinel

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Sławomir Snela

recenzja - prof. dr hab. Ireneusz Kowalski

recenzja - dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJ

recenzja - dr hab. Andrzej Szopa

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr n. med. Jana Krzysztoszek

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Dominika Szalewska

recenzja - prof. dr hab. Halina Car

recenzja - prof. dr hab. Wojciech Drygas

recenzja - dr hab. Grzegorz Juszczyk

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała odmawiająca nadanie stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. o zdr. Dariusz Walkowiak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Joanna Rosińczuk

recenzja - prof. dr hab. Krystyna Chrzanowska

recenzja - prof. dr hab. Jolanta Wierzba

recenzja - dr hab. Paweł Kawalec prof. UJ

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. o zdr. Piotr Kocur

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Anna Brzęk

recenzja - dr hab. Tomasz Sipko prof. Uczelni

recenzja - prof. dr hab. Czesław Urbanik

recenzja - prof. dr hab. Edward Saulicz

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowania habilitacyjne zakończone - stary tryb

dr hab. n. o zdr. Monika Grygorowicz

Harmonogram postepowania habilitacyjnego

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Senatu