Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne wszczęte

dr n. med. Katarzyna Zaorska

wniosek

dr n. med. Damian Skrypnik

wniosek

dr n. med. Cezary Wojtyła

wniosek

dr n. med. Ewelina Bukowska - Olech

wniosek

dr n. med. Anna Olasińska - Wiśniewska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

dr n. med. Joanna Walczak - Sztulpa

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

dr n. med. Anna Winczewska - Wiktor

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

dr n. med. Michał Kowalczyk

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

dr n. med. Paweł Kurzawa

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Monika Prochorec- Sobieszek

recenzja - prof. dr hab. Bogna Drozdzowska

recenzja - dr hab. Ewa Chmielik

recenzja - dr hab. Andrzej Kram

dr n. med. Jacek Hermann

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Aleksander Konturek

recenzja - prof. dr hab. Stanisław Głuszek

recenzja - prof. dr hab. Tomasz Hirnle

recenzja - prof. dr hab. Wojciech Kielan

 

Postępowania habilitacyjne zakończone w nowym trybie

dr hab. n. med. Tomasz Lehmann

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała 75/2022 w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

uchwała 226/2022 w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

uchwała 278/2022 w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

uchwała 762/2022 w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Leonora Bużańska

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Gamian

recenzja- -prof. dr hab. Bartosz Karaszewski

recenzja - prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Andrzej Gawrecki

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Irina Kowalska

recenzja - dr hab. Renata Świątkowska - Stodulska

recenzja - dr hab. Ewa Barg

recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Siudak

uchwała komisji habilitacyjnej

załącznik do uchwały komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Paweł Wójciak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Agata Szulc

recenzja - dr hab. Renata Modrzejewska

recenzja - prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

recenzja - prof. dr hab. Jacek Wciórka

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med.Beata Brajer-Luftmann

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Piotr Szublowski

recenzja - dr hab. Dariusz Jastrzębski prof. SUM

recenzja - dr hab. Maria Nittner - Marszalska

recenzja - dr hab. Marek Brodowski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Kornelia Zaręba

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Anna Kwaśniewska

recenzja - prof. dr hab. Przemysław Oszukowski

recenzja - prof. dr hab. Artur Wdowiak

recenzja - dr hab. Sambor Sawicki

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Paweł Gutaj

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Bożena Leszczyńska - Gorzelak

recenzja - dr hab. Marzena Dębska

recenzja - prof. Grzegorz Jakiel

recenzja - prof. dr hab. Robert Jach

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Anna Skorczyk - Werner

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany członka komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Anna Machalińska

recenzja - prof. dr hab. Wiesława Niklińska

recenzja - prof. dr hab. Jacek Szaflik

recenzja - prof. dr hab. Jacek Witkowski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 dr hab. n. med. Małgorzata Kałużna

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Beata Matyjaszek - Matuszek

recenzja - prof. dr hab. Grażyna Nowicka

recenzja - prof. dr hab. Mariusz Dubiel

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Lewiński

uchwała komisji habilitacyjnej

załącznik do uchwały komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitacyjnego

dr hab. n. med. Adrian Włodarczak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Grzegorz Gajos

recenzja - prof. dr hab. Grzegorz Raczak

recenzja - prof. dr hab. Jerzy Wranicz

recenzja - prof. dr hab. Piotr Musiałek

uchwała komisji habilitacyjnej

nadanie stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Anna Wawarocka

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Iwona Grabska - Liberek

recenzja - prof. dr hab. Bożena Romanowska - Dixon

recenzja - prof. dr hab. Beata Smolarz

recenzja - dr hab prof. UMED Piotr Loba

uchwała komisji habilitacyjnej

nadanie stopnia doktora habilitowanego

 dr hab. n. med. Paulina Sobkowiak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi

recenzja - dr hab. Zbigniew Doniec prof. Instytutu

recenzja - dr hab. Wojciech Barg prof. UR

recenzja - dr hab. Maciej Kupczyk prof. Uczelni

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Marta Tyszkieiwcz - Nwafor

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Jacek Wciórka

recenzja - prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

recenzja - prof. dr hab. Leszek Bidzan

recenzja - prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Marta Kałużna - Oleksy

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Januszewicz

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Budaj

recenzja - dr hab. Jacek Bil prof. CMKP

recenzja - dr hab. Andrzej Wojtarowicz

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Mateusz Puślecki

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Dariusz Jagielak

recenzja - prof. dr hab. Dorota Zyśko

recenzja - prof. dr hab. Piotr Suwalski

recenzja - prof. dr hab. Wojciech Gaszyński

uchwała komisji habilitacyjnej

załącznik do uchwały habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Katarzyna Kulcenty

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała nr 182/21 w sprawie zmiany recenzenta w komisji habilitacyjnej

uchwała nr 418/21 w sprawie zmiany członków komisji habilitacyjnej

uchwała nr 278/21 w sprawie zmiany recenzenta w komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Marcin Kruszewski

recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

recenzja - prof. dr hab. Barbara Jarząb

recenzja - prof. dr hab. Jacek Fijuth

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Bartłomiej Budny

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Beata Kos - Kudła

recenzja - dr hab. prof. UM Joanna Sikora

recenzja - dr hab. Alina Kuryłowicz

recenzja - prof. dr hab. Janusz Kocki

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Monika Obara - Moszyńska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Barbara Rogala

recenzja - prof. dr hab. Bartosz Wasąg

recenzja - prof. dr hab. Ryszard Słomski

recenzja - prof. dr hab. Jerzy Starzyk

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Jakub Kornacki

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Witek

recenzja - prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

recenzja - prof. dr hab. Przemysław Oszukowski

recenzja - dr hab. Sebastian Kwiatkowski prof. PUM

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Katarzyna Ożegowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Michał Radwan

recenzja - prof. dr hab. Robert Jach

recenzja - prof. dr hab. Violetta Skrzypulec - Plinta

recenzja - prof. dr hab. Tomasz Paszkowski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Joanna Szczepańska

recenzja - prof. dr hab. Marta Tanasewicz

recenzja - dr hab. Katarzyna Szczeklik

recenzja - Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Magdalena Budzyń

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Milena Dąbrowska

recenzja - dr hab. Małgorzata Knapik - Czajka

recenzja - prof. dr hab. Maciej Małecki

recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Filipiak

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr n. med. Tamara Pawlaczyk - Kamieńska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Marta Tanasewicz

recenzja - prof. dr hab. Joanna Szczepańska

recenzja - dr hab. Katarzyna Szczeklik

recenzja - dr hab. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitacyjnego

dr hab. n. med. Dawid Szczepankiewicz

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Magdalena Chechlińska prof. Inst.

recenzja - prof. dr hab. Jan Lubiński

recenzja - prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

recenzja - prof. dr hab. Paweł Grieb

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia

dr hab. n. med. Hanna Komarowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Lilianna Majkowska

recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

recenzja - prof. dr hab. Barbara Czarnocka

recenzja - dr hab. Lucyna Bednarek-Papierska prof.CMPK

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska

recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka

recenzja - dr hab. Anna Badowska-Kozakiewicz

recenzja - prof. dr hab. Tomasz Mach

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Mikołaj Dąbrowski

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Wiesław Wasiak

recenzja - prof. dr hab. Michał Latalski

recenzja - prof. dr hab. Marek Synder

recenzja - dr hab. Rafał Pankowski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Anna Komosa

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Dariusz Jagielak

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz

recenzja - prof. dr hab. Jolanta Jaworek

recenzja - prof. dr hab. Piotr Ponikowski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Ewa Ferensztajn - Rochowiak

wniosek

sklad komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Adam Wichniak

recenzja - dr hab. Magdalena Krajewska - Włodarczyk

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz

recenzja - dr hab. Edyta Paczkowska

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Justyna Karolak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Olga Haus

recenzja - prof. dr hab. Robert Śmigiel

recenzja - dr hab. Monika Gos prof. IMiD

recenzja - dr hab. Lucjusz Jakubowski prof. ICZMP

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med.Bogna Gryszczyńska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Joanna Sikora prof. Uczelni

recenzja - prof. dr hab. Agata Stanek

recenzja - prof. dr hab. Anna Malm

recenzja - prof. dr hab. Jerzy Pałka

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Ewa Deskur - Śmielecka

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja prof. dr hab. Ewa Sierko

recenzja dr hab. Katarzyna Krzanowska prof. UJ

recenzja prof. dr hab. Michał Nowicki

recenzja prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz

wniosek

recenzja - dr hab. Arkadiusz Szarmach

recenzja - dr hab. Olgierd Rowiński prof. nadzw.

recenzja - prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Serafin

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Olga Zając - Spychała

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Barbara Zdziarska

recenzja - prof. dr hab. Teresa Jackowska

recenzja - dr hab. Joanna Pancewicz

recenzja - dr hab. Teresa Malinowska

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Joanna Waligórska - Stachura

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

uchwała w sprawie zmiany recenzenta w składzie komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Aleksandra Gilis - Januszewska prof. UJ

recenzja - prof. dr hab. Dominik Rachoń

recenzja - dr hab. Waldemar Misiorowski

recenzja- -płk. dr hab. Marek Saracyn prof. WIM

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz - Janus

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Andrzej Deptała

recenzja - prof. dr hab. Jan Styczyński

recenzja - prof. dr hab. Piotr Rzepecki

recenzja - dr hab. Jarosław Czyż

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Michał Zembala

recenzja - prof. dr hab. Piotr Andziak

recenzja - prof. dr hab. Piotr Januszewicz

recenzja - prof. dr hab. Tomasz Zubilewicz

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Maciej Brązert

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Szaflik

recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Szyłło

recenzja - prof. dr hab. Piotr Sieroszewski

recenzja - prof. dr hab. Marian Szamatowicz

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Agnieszka Wojtkowiak - Giera

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - dr hab. Małgorzata Dmitryjuk

recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Solarz

recenzja - prof. dr hab. Maria Dologalska

recenzja prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Bartosz Sokół

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

dr hab. Mariusz Siemiński

prof. dr hab. Dariusz Jaskólski

dr hab. Emilia Nowosławska

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr hab. n. med. Karolina Chmaj - Wierzchowska

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

recenzja - prof. dr hab. Kazimierz Pityński

recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Szyłło

prof. dr hab. Lidia Hirnle

prof. dr hab. Sławomir Terlikowski

uchwała komisji habilitacyjnej

uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowania habilitacyjne zakończone w starym trybie

 

dr hab. n. med. Agnieszka Podfigurna

harmonogram

wniosek do CK

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Włodzimierz Płotek

harmonogram

wniosek do CK

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Piotr Janusz

harmonogram

wniosek do CK

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Joanna Jackowska

harmonogram

wniosek do CK

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska

harmonogram

wniosek do CK

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Dorota Sikorska

harmonogram

wniosek do CK

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Dariusz Łątka

harmonogram

skład komisji

autoreferat

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Bogdan Batko

harmonogram

wniosek do CK

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n.med. Andrzej Bugaj

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n.med. Michał Karlik

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Dorota Łojko

harmonogram

wniosek

autoreferat

sklad komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Patrycja Sosińska-Zawierucha

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Barbara Tamowicz

harmonogram

wniosek

autoreferat

sklad komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Katarzyna Błochowiak

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Anna Maria Barciszewska

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Paweł Kapelski

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. n.med. Michał Michalak

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała komisji

uchwała Senatu

dr hab. n. med. Magdalena Roszak

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu

dr hab. Janusz Sierdziński

harmonogram

wniosek

autoreferat

skład komisji

uchwała Senatu