Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 r. podjęła uchwały:
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

tytuł osiągnięcia naukowego: „Farmaceuci w roli edukatorów zdrowotnych – ocena potencjału wykwalifikowanego personelu aptek ogólnodostępnych do pełnienia nowej roli zawodowej wzbogacona o propozycje rozwiązań bazujących na nowoczesnych narzędziach edukacji medycznej”

-----------

dr n. farm. Dorota Kopciuch

tytuł osiągnięcia naukowego: „Aspekty społeczne oraz kliniczno-ekonomiczne w leczeniu padaczki ”

-----------

dr n. farm. Marcin Skotnicki

tytuł osiągnięcia naukowego: „ Badania fazy krystalicznej i amorficznej trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Aleksandra Majchrzak-Celińska

tytuł osiągnięcia naukowego: „Kanoniczny szlak Wnt jako źródło biomarkerów i cel terapeutyczny w leczeniu glejaka wielopostaciowego

 --------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Joanna Sobiak

tytuł osiągnięcia naukowego: Farmakokinetyczne i farmakodynamiczne aspekty terapii kwasem mykofenolowym u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych mykofenolanem mofetylu

 ----------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Anna Paczkowska

tytuł osiągnięcia naukowego: Analiza czynników wpływających na skuteczność leczenia wybranych chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych (nadciśnienie tętnicze,otyłość, cukrzyca typu 2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

tytuł osiągnięcia naukowego: „Wybrane aspekty wdrażania profesjonalnego doradztwa opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ogólnodostępnych ”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 24 października 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Paulina Skupin-Mrugalska

tytuł osiągnięcia naukowego: „Liposomy jako układy teranostyczne oraz nośniki w terapii spersonalizowanej - metody otrzymywania i charakterystyka”

oraz uchwałę o wyróżnieniu osiągnięcia naukowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Agnieszka Karbownik

tytuł osiągnięcia naukowego: „Aspekty farmakokinetyki oraz penetracji tkankowej nowoczesnych leków przeciwnowotworowych, inhibitorów kinaz tyrozynowych – lapatynibu i sorafenibu, z zastosowaniem modelu in vivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Jarosław Piskorz 

tytuł osiągnięcia naukowego: „Nowe pochodne borowo-dipirometanowe oraz formulacje liposomalne fotouczulaczy porfirynoidowych jako obiecujące kierunki rozwoju terapii fotodynamicznej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 7 października 2021 podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Agnieszka Klupczyńska-Gabryszak 

tytuł osiągnięcia naukowego: „ Strategie metabolomiczne z wykorzystaniem technik łączonych opartych na spektrometrii  mas w analizie matryc biologicznych o złożonym składzie

oraz uchwałę o wyróżnieniu osiągnięcia naukowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Dorota Danielak 

tytuł osiągnięcia naukowego: „ Metody analizy populacyjnej w ocenie farmakokinetyki leków i ich metabolitów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Michał Romański 

tytuł osiągnięcia naukowego: „ Dyspozycja narządowa aktywnego monoepoksydu treosulfanu i jego rola w mechanizmie alkilacji DNA - badania kinetyczne i farmakokinetyczne”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Katarzyna Kosicka-Noworzyń 

tytuł osiągnięcia naukowego: „ Funkcja dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym

dr n. farm. Małgorzata Kucińska 

tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena aktywności przeciwnowotworowej pochodnych benzanilidu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2021 podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Andrzej Czyrski 

tytuł osiągnięcia naukowego: Zastosowanie różnych modeli badań przedklinicznych do bioanalizy i planowania bezpiecznej i efektywnej farmakoterapii lewofloksacyną“

dr n. farm. Maciej Stawny 

tytuł osiągnięcia naukowego: Badania trwałości i kompatybilności mieszanin żywieniowych w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa terapii pacjentów żywionych  pozajelitowo“

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

dr n. farm. Małgorzata Kikowska 

tytuł osiągnięcia naukowego: Kultury  in vitro Eryngium alpinum L.  alternatywnym źródłem biologicznie aktywnych metabolitów wtórnych

dr n. farm. Marcin Wierzchowski

tytuł osiągnięcia naukowego: Porfirynoidy z podstawnikami polieterowymi i imidazolowymi – synteza,   właściwości spektralne i fotocytotoksyczność

dr n. farm. Tomasz Zaprutko

tytuł osiągnięcia naukowego:Dostępność do farmakoterapii i usług farmaceutycznych w aspekcie ekonomicznym  i społecznym