dokumenty

Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

wniosek

dane wnioskodawcy

autoreferat

wykaz osiągnięć naukowych