< Cofnij

Nagrody Rektora

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do składania Wniosków o Nagrody Rektora w zakresie osiągnięć naukowych wskazanych w  §3 ust 1, pkt. 1 i 2,  §5 i §6) załącznika do uchwały nr 69/2022 Senatu UMP w sprawie Regulaminu Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich w roku 2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Termin składania Wniosków upływa w dniu 27 czerwca br.

Informacje szczegółowe dotyczące trybu przyznawania nagród, dostępne są w treści
ww. uchwały Senatu UMP.

 

Regulamin Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich w roku 2022 

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora

Oświadczenie

Dokumentację w wersji elektronicznej proszę przesyłać na adres mailowy: nagrodynaukowerektora@ump.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Kanclerze Kolegiów Nauk UMP