Nadane stopnie naukowe doktora

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 10 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Katarzyna Przybylska

rozprawa doktorska: „Rola  wsparcia społecznego dla kobiet chorujących na raka piersi”, promotor prof. dr hab. Andrzej Klejewski

mgr Katarzyna Stefańska

rozprawa doktorska: „Opracowanie metody izolacji i hodowli pierwotnej oraz badanie zdolności do różnicowania się komórek macierzystych pozyskiwanych z galarety Whartona”, promotor prof. dr hab. Bartosz Kempisty oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 13 maja 2024 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Karolina Kręglewska

rozprawa doktorska: „Program profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Poznaniu „Szkoła zdrowa psychicznie”, promotor prof. dr hab. Agnieszka Słopień

mgr Anna Pieczyńska

rozprawa doktorska: „Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedback na sprawność fizyczną i psychiczną, zmęczenie oraz jakość życia pacjentów z guzem mózgu poddanych radioterapii”, promotor dr hab. Katarzyna Hojan prof. UMP, promotor pomocniczy dr hab. Ewa Zasadzka

mgr Magda Żurawska-Grygier

rozprawa doktorska: „Determinanty dostępności wybranych świadczeń okulistycznych i optycznych w Polsce”, promotor prof. dr hab. Monika Urbaniak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 8 kwietnia 2024 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr Iwona Bujek-Kubas  

rozprawa doktorska: „Analiza czynników wpływających na sytuacje trudne i radzenia sobie ze stresem u Polaków na emigracji w Holandii”, promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 15 stycznia 2024 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Adrian Dudek

rozprawa doktorska: „Porównanie skuteczności leczenia zachowawczego: ćwiczeń zwiększających lordozę, ćwiczeń stabilizujących oraz terapii głęboką stymulacją elektromagnetyczną u chorych z dolegliwościami bólowymi krzyża w przebiegu choroby zwyrodnieniowej”, promotor prof. dr hab. Andrzej Pucher

mgr Maurycy Jankowski

rozprawa doktorska: „Kompleksowa analiza profilu transkryptomicznego komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego podczas ich różnicowania do komórek kościo i chrzęstnotwórczych w warunkach hodowli pierwotnej in vitro”, promotor prof. dr hab. Bartosz Kempisty

mgr Patrycja Mantaj

rozprawa doktorska: „Zmiany w formalnych i praktycznych rozwiązaniach w ochronie radiologicznej w zakresie radioterapii w wybranych krajach Unii Europejskiej”, promotor prof. dr hab. Julian Malicki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 11 grudnia 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Karolina Kozłowska

rozprawa doktorska: „Ocena depresji i jakości życia kobiet z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych”, promotor prof. dr hab. Paweł Rzymski

mgr Michalina Lubawy

rozprawa doktorska: „Ocena wybranych zaburzeń metabolicznych i mediatorów stanu zapalnego u osób z kamicą układu moczowego”, promotor prof. dr hab. Dorota Formanowicz                                     

mgr Ewa Sumelka

rozprawa doktorska: „Zarys dziejów Collegium Anatomicum Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920-1939 - od sztuki do nauki”, promotor dr hab. Wiesław Markwitz, prof. UMP 

mgr Dagmara Woźniak

rozprawa doktorska: „Wpływ programu edukacji żywieniowej rodziców na zdrowie metaboliczne ich dzieci”, promotor dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 8 listopada 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Daniel Kaźmierczak

rozprawa doktorska: „Kierunki zmian systemu zarządzania jakością  w podmiotach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej  

mgr Marcin Zieliński

rozprawa doktorska: „Poziom ekspozycji na hałas infradźwiękowy wśród Zespołów Ratownictwa Medycznego”, promotor dr hab. Bartosz Bilski, promotor pomocniczy dr inż. Zbigniew Krawiecki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 11 października 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Izabela Kwiatkowska

rozprawa doktorska: „Ocena wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wykładników stanu zapalnego w zależności od stosowanej diety w okresie pandemii COVID-19”, promotor prof. dr hab. Dorota Formanowicz

mgr Filip Nowak

rozprawa doktorska: „Wpływ wprowadzenia „pakietu onkologicznego” na realizację procesu leczenia”, promotor prof. dr hab. Monika Urbaniak

mgr Renata Przybylska

rozprawa doktorska: „Zachowania zdrowotne chorych na schizofrenię”, promotor prof. dr hab. Krystyna Jaracz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 24 sierpnia 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr Monika Nowak-Jaroszyk         

rozprawa doktorska: „Ocena przyczyn i skutków skarg pacjentów oraz błędów medycznych popełnianych w poradniach i oddziałach chirurgicznych”, promotor prof. dr hab. Łukasz Dzieciuchowicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr Ilona Kiel-Puślecka        

rozprawa doktorska: „Prawno-deontologiczne aspekty transplantacji ex mortuo”, promotor dr hab. Agnieszka Zawiejska prof. UMP, promotor pomocniczy dr Marek Dąbrowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 31 maja 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr Jakub Kaszyński

„Prospektywna ocena funkcjonalna wyników leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych za pomocą autologicznej, rozfragmentowanej tkanki tłuszczowej oraz osocza bogatopłytkowego - porównanie skuteczności obu metod terapeutycznych”, promotor dr hab. Tomasz Piontek      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 30 marca 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr Igor Piotrowski

„Wpływ zaawansowanych technik radioterapii na odpowiedź biologiczną in vitro”, promotor dr hab. Wiktoria Suchorska, promotor pomocniczy dr hab. Katarzyna Kulcenty   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 29 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr Jakub Mierzejewski        

rozprawa doktorska: „Znaczenie e-learningu jako formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych dla efektywności rozpoznawania i wiedzy w zakresie postępowania w Ostrych Zespołach Wieńcowych z uniesieniem odcinka ST w zapisie EKG”, promotor prof. dr hab. Ryszard Marciniak, promotor pomocniczy dr Karolina Szczeszek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Agnieszka Gronek            

rozprawa doktorska:  „Ocena skuteczności treningu propriocepcji u pacjentów z niestabilnością stawu kolanowego”, promotor prof. dr hab. Przemysław Lisiński

mgr Krystian Ratajczak         

rozprawa doktorska:  „Wpływ medycznych czynności ratunkowych na wyniki leczenia oparzeń u dzieci”, promotor prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 30 listopada 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Piotr Rzeźniczek

rozprawa doktorska: „Analiza parametrów życiowych wśród uczestników kontrolowanej symulacji dachowania i symulacji zderzenia oraz ich wpływ na zmianę świadomości bezpieczeństwa jazdy”, promotor dr hab. Bartosz Bilski

 mgr Krzysztof Stola

rozprawa doktorska: „Ukraińska imigracja zarobkowa w Polsce. Ujęcie zdrowotne oraz socjoekonomiczne”, promotor dr hab. Bartosz Bilski, promotor pomocniczy dr Marcin Cybulski

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 16 listopada 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Mikołaj Bartoszkiewicz

rozprawa doktorska: „Analiza rynku badań klinicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i ocena wiedzy pacjentów onkologicznych na ten temat, uwzględniając okres pandemii COVID-19”, promotor prof. dr hab. Paweł Burchardt, promotor pomocniczy dr Joanna Kufel-Grabowska

mgr Martyna Ratajczak                                                                                                              

rozprawa doktorska: „Ocena postępowania ratunkowego w zaburzeniach oddychania u dzieci”, promotor dr hab. Zbigniew Żaba,  promotor pomocniczy dr Krystyna Gontko- Romanowska

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 19 października 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Krzysztof Juchacz                

rozprawa doktorska:  „Wpływ oddziaływań psychoterapeutycznych na skuteczność leczenia otyłości”, promotor dr hab. Rafał W. Wójciak

mgr Karolina Kabzińska-Milewska       

rozprawa doktorska:  „Studia nad biologicznym znaczeniem organicznych i nieorganicznych form soli litu”, promotor dr hab. Rafał W. Wójciak

mgr Agnieszka Smerdka             

rozprawa doktorska: „Zastosowanie praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych oraz postrzeganie kompetencji zawodowych w grupie położnych”, promotor prof. dr hab. Andrzej Klejewski

mgr Ewelina Wasielewska          

rozprawa doktorska: „Edukacja i możliwości awansu zawodowego w pielęgniarstwie polskim i brytyjskim- studium porównawcze”, promotor dr hab. Marcin Moskalewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 14 września 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Krzysztof Kaszkowiak 

rozprawa doktorska: „Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z glifosatem na podstawie jego zawartości w wodzie pitnej i w modelu eksperymentalnym in vitro”, promotor dr hab. Jakub Żurawski 

mgr Renata Szpalik 

rozprawa doktorska: „Zachowania zdrowotne osób z chorobą afektywną”, promotor prof. dr hab. Krystyna Górna

mgr Sabina Siwiec 

rozprawa doktorska: „Ocena zastosowania konsoli Nintendo Switch w terapii ręki u dzieci z deficytami rozwojowymi”, promotor dr hab. Ewa Gajewska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 4 sierpnia 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Anna Budzyńska       

rozprawa doktorska: „Czynniki wpływające na poziom funkcjonowania u chorych hospitalizowanych z powodu oparzenia”, promotor dr hab. Grażyna Bączyk, promotor pomocniczy dr Bartosz Mańkowski

mgr Katarzyna Gołębiewska     

rozprawa doktorska: „Wybrane aspekty teorii umysłu a objawy psychopatologiczne u chorych na schizofrenię”, promotor prof. dr hab. Krystyna Górna 

mgr Katarzyna Anna Kozłowska           

rozprawa doktorska: „Analiza zależności pomiędzy przewlekłym zmęczeniem i jakością życia, wybranymi czynnikami klinicznymi oraz demograficznymi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”, promotor dr hab. Grażyna Bączyk

mgr Aleksandra Lubikowska-Kałek                 

rozprawa doktorska: „Ocena funkcji uwagi dowolnej u studentów z ryzykiem depresji”, promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

mgr Bartosz Łukowski                 

rozprawa doktorska: „Znaczenie stosowania strategii „wartość dla pacjenta” jako elementu odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych dla zdrowia osób z chorobami reumatycznymi”, promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

mgr Katarzyna Nowacka                                                                                                                     

rozprawa doktorska: „Czynniki wpływające na czas remisji i niską aktywność choroby po zakończeniu stosowania leczenia biologicznego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów”, promotor prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, promotor pomocniczy dr Katarzyna Pawlak-Buś

mgr Anna Pleszewa          

rozprawa doktorska: „Ocena jakości życia chorych na raka jajnika otrzymujących chemioterapię pierwszego rzutu w warunkach dziennej hospitalizacji”, promotor dr hab. Grażyna Bączyk

mgr Marcin Rybakowski                                                                                                                   

rozprawa doktorska: „Błędy krytyczne w symulacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych- analiza na przykładzie kursów Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji”, promotor dr hab. Cezary Pakulski, promotor pomocniczy dr Magdalena Witt

mgr Mohammad Sabbah        

rozprawa doktorska: „Business continuity during disasters in the medical health system in Israel” („Ciągłość działania placówek w systemie opieki zdrowotnej w Izraelu”), promotor prof. dr hab. Jacek Wysocki, promotor pomocniczy dr Dariusz Walkowiak

mgr Patrycja Talarska-Markiewicz                   

rozprawa doktorska: „Wpływ nanocząstek na reaktywność ludzkich leukocytów krwi obwodowej”, promotor dr hab. Jakub Żurawski

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 29 czerwca 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Magdalena Kobylińska        

rozprawa doktorska: „Ocena zmian sprawności fizycznej chorych z somatotropinową niedoczynnością przysadki, leczonych rekombinowanym hormonem wzrostu”, promotor  prof. dr hab. Andrzej Kędzia. 

mgr Katarzyna Wiecheć              

rozprawa doktorska: „Ocena wybranych funkcji poznawczych i inteligencji u dzieci z niskorosłością, leczonych rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu”, promotor prof. dr hab. Ewa Mojs, promotor pomocniczy dr Maia Stanisławska- Kubiak

mgr Renata Witkowska-Wirstlein         

rozprawa doktorska: „Ocena wczesnej kolonizacji górnego odcinka przewodu pokarmowego u noworodka”, promotor prof. dr hab. Mieczysława Jurczyk

mgr inż. Jacek Zabel       

rozprawa doktorska: „Określenie przydatności anomaloskopu do badania wrażliwości na barwy w zakresie światła niebieskiego”, promotor dr hab. Jan Olszewski, promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Michalak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 1 czerwca 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Angelika Cisek-Woźniak                 

rozprawa doktorska: „Związek wybranych parametrów stylu życia i stanu zdrowia u kobiet aktywnych fizycznie po 60 roku życia”, promotor dr hab. Rafał W. Wójciak

mgr Dominik Czajeczny               

rozprawa doktorska: „Wpływ suplementacji bakterii probiotycznych na wybrane parametry stanu zdrowia”, promotor dr hab. inż. Rafał W. Wójciak

mgr Krystyna Hejdysz                 

rozprawa doktorska: „Możliwość wykorzystania bezprzewodowych sensorów ruchu w leczeniu chorych z bólem przedniego przedziału stawu kolanowego”, promotor prof. dr hab. Przemysław Lisiński

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 13 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

lek. stom. Małgorzata Jancelewicz             

rozprawa doktorska: „Ocena- z wykorzystaniem kondylografii -wpływu terapii manualnej holistycznej u pacjentów z dysfunkcją stawu biodrowego na funkcję stawu żuchwowo- skroniowego”, promotor: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak              

rozprawa doktorska: „Wpływ średnich i wysokich addycji w wieloogniskowych soczewkach kontaktowych na parametry widzenia jednoocznego i obuocznego”, promotor dr hab. Jan Olszewski, promotor pomocniczy dr hab. Anna Przekoracka-Krawczyk, prof. UAM

mgr Andrzej M`hango                

rozprawa doktorska: „Ocena efektywności wspomagania leczenia bólu za pomocą techniki celowanych napięć izometrycznych według Colot u pacjentów z ostrymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”, promotor prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

mgr Joanna Pachurka-Szczepańska    

rozprawa doktorska: „Wpływ kwasu mlekowego i kwasu migdałowego znajdujących zastosowanie w peelingach chemicznych na skórę w terapii przeciwstarzeniowej oraz leczeniu przebarwień”, promotor dr hab. Karolina Olek-Hrab

mgr Marta Rosołek        

rozprawa doktorska: „Ocena utajonych punktów spustowych u zdrowych osób w celu określenia czynnika predykcyjnego sensytyzacji ośrodkowej”, promotor dr hab. Elżbieta Skorupska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 10 marca 2022 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

mgr Katarzyna Przekoracka       

rozprawa doktorska: „Wpływ wysokich addycji w wieloogniskowych soczewkach kontaktowych na funkcje motoryczne- balans ciała i koordynację wzrokowo- ruchową”, promotor dr hab. Jan Olszewski, promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Michalak

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 22 grudnia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Maria Gutowska-Ibbs                                                                                                             

rozprawa doktorska: „Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badanie kliniczne- praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce”, promotor prof. dr hab. Monika Urbaniak                                                                                                                                                                                  

mgr Anna Kuklińska                                                                                                                         

rozprawa doktorska: „Ocena obciążenia fizycznego w czasie wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej”, promotor prof. dr hab. Jacek Wysocki, promotor pomocniczy          dr Agnieszka Wareńczak

mgr Joanna Surowińska                                                                                                                 

rozprawa doktorska: „Analiza związku pomiędzy ilościową i jakościową oceną rozwoju motorycznego w 3 miesiącu życia a osiągnięciem funkcji czworakowania i siadania”, promotor dr hab. Ewa Gajewska

mgr Tomasz Trzmiel                                                                                                                                  

rozprawa doktorska: „Wpływ rodzaju pracy wykonywanej w przeszłości na sprawność w wieku emerytalnym”, promotor prof. dr hab. Mariola Pawlaczyk, promotor pomocniczy            dr Ewa Zasadzka

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 22 listopada 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Ilona Skitek- Adamczak

rozprawa doktorska: „Analiza świadomości i postaw społecznych w zakresie strategii bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach osobowych”, promotor prof. dr hab.  Ryszard Marciniak                                                                                                                                                                                                    

mgr Magdalena Tomczak  

rozprawa doktorska: „Związek dysfunkcji stóp z innymi zaburzeniami narządu ruch: studium medyczno-społeczne dzieci klas pierwszych”, promotor prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski, promotor pomocniczy dr Marek Tomaszewski

mgr Damian Twardawa

rozprawa doktorska: „Metaanaliza wyników badań Trabektedyny (C39H43N3O11S) w leczeniu zaawansowanego raka jajnika”, promotor dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM,  promotor pomocniczy dr Michał Chojnicki

mgr Joanna Żurawska

rozprawa doktorska: „Analiza czynników psychologicznych i stylu życia u kobiet z genetyczną        i dziedziczną predyspozycją do zachorowania na nowotwory piersi i jajnika”, promotor dr hab. Beata Pięta, prof. UMP,  promotor pomocniczy dr Małgorzata Wojciechowska

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 15 października 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Jacek Boroch

rozprawa doktorska: „Analiza problemu zachowań autoseksualnych w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem historii seksuologii i aspektów ginekologii wieku rozwojowego”, promotor dr hab. Grażyna Jarząbek-Bielecka                                                                                                        

mgr Katarzyna Gerke

rozprawa doktorska: „Znaczenie pacjenckich grup wsparcia dla chorych na łuszczycę działających w Polsce i w wybranych krajach w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej”, promotor prof. dr hab. Ryszard Żaba                                                                                                                                                             

mgr Assaf Ben Shoshan

rozprawa doktorska w języku angielskim: „Home Use Medical Devices: the User Acceptance” („Urządzenia medyczne do użytku domowego: akceptacja użytkownika”), promotor prof. dr hab.  Katarzyna Wieczorowska- Tobis, promotor pomocniczy dr Bogusław Stelcer                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 7 września 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Aleksandra Bendowska

rozprawa doktorska: „Znaczenie współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opieki medycznej w opinii studentów kierunków medycznych”,  promotor dr hab. Ewa Baum, prof. UMP, promotor pomocniczy dr Katarzyna Beata Głodowska oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej                                                            

mgr Magdalena Sacha

rozprawa doktorska: „Częstość  występowania zespołu kruchości u osób powyżej 65 roku życia w populacji ogólnej i w grupach senioralnych diagnozowanego za pomocą wielowymiarowego narzędzia ankietowego”, promotor prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej  

mgr Beata Marta Urbanowicz

rozprawa doktorska: „Oczekiwania i potrzeby związane z porodem rodzinnym w opiniach kobiet rodzących”, promotor dr hab. Adam Czabański

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 14 maja 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej następującej osobie:

mgr Agata Dąbrowska

rozprawa doktorska: „Przygotowanie Ratowników Medycznych do wykonywania czynności zawodowych- analiza i porównanie systemu Polski i USA”, promotor prof. dr hab. Kamil Torres, promotor pomocniczy dr Michael S. Czekajlo, Professor of Virginia Commonwealth University.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 1 marca 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr Paweł Kowalski   

rozprawa doktorska: „Monitorowanie wysiłku fizycznego w trakcie ćwiczeń na zajęciach prowadzonych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, promotor pomocniczy: dr Piotr Kordel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk o Zdrowiuw dniu 1 lutego 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

mgr inż. Joanna Wysocka-Leszczyńska  

rozprawa doktorska: „Polimorfizm rs12979860, rs8099917 i rs12980275 genu interleukiny 28B u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C – związek z obrazem klinicznym zakażenia”, promotor: prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz- Lewandowska, promotor pomocniczy: dr hab. Ewelina Gowin                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk o Zdrowiu w dniu 17 grudnia 2020 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującym osobom:

mgr Kinga Blumska-Goślińska

rozprawa doktorska: „Wywiad motywujący  i modyfikacja stylu życia a gospodarka węglowodanowa i zmiana masy ciała u otyłych ciężarnych w populacji kobiet żyjących w Europie”, promotor: prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Zawiejska

mgr Sylwia Miętkiewicz

rozprawa doktorska: „Analiza wyników wdrożenia wielomodalnej strategii higieny rąk na przykładzie szpitala klinicznego”, promotor dr hab. Danuta Dyk

 mgr Mariusz Kilian

rozprawa doktorska: „Służba zdrowia I Samodzielnej Brygady Spadochronowej w latach 1941-1947”, promotor prof. dr hab. Anita Magowska oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

 mgr Kinga Witczak-Błoszyk

rozprawa doktorska: „Incydenty suicydalne w świetle doświadczeń członków Państwowego Ratownictwa Medycznego”, promotor dr hab. Adam Czabański

 mgr Elżbieta Grunt-Metelska

rozprawa doktorska: „Uwarunkowania, przebieg i specyfika kontraktowania świadczeń stomatologicznych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999-2009”, promotor prof. dr hab. Michał Musielak