Nadane stopnie naukowe doktora

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Dawidowi Łażewskiemu

pr. dr nt. „ Polietylenoglikolowe pochodne porfiryn i kurkuminy synteza oraz ocena właściwości fizykochemicznych i aktywności biologicznej 

promotorzy prof. dr hab. Marek Murias,  dr hab. n. farm. Marcin Wierzchowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. podjęła uchwały
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr biotech. med. Rafałowi Krakowiakowi

pr. dr nt. „ Materiały hybrydowe oparte na tlenku tytanu (IV) i porfirynoidach – otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna oraz możliwości zastosowania w naukach farmaceutycznych

promotor prof. dr hab. Tomasz Gośliński

promotor pomocniczy dr n. farm. Dariusz Młynarczyk

 

mgr farm. Joannie Musiał

pr. dr nt. „ Ocena fotodegradacji wybranych substancji leczniczych z użyciem katalizatorów opartych na tlenku tytanu(IV) modyfikowanym ftalocyjaninami

promotor prof. dr hab. Beata Stanisz

promotor pomocniczy dr n. farm. Dariusz Młynarczyk

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Emilii Jakubowskiej

pr. dr nt. „ Opracowanie metody wytwarzania i charakterystyka nanokryształów cilostazolu

promotor prof. dr hab. Janina Lulek

promotor pomocniczy dr n. farm. Bartłomiej Milanowski

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Kamilowi Pawłowiczowi

pr. dr nt. „ Dobór i charakterystyka wyciągu ze świeżych liści aloesu drzewiastego oraz opracowanie odpowiedniej półstałej postaci do stosowania zewnętrznego na jego bazie

promotor prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Danielowi Zientalowi

pr. dr nt. „ Fotouczulacze porfirynoidowe o potencjalnym zastosowaniu w przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej do zwalczania patogenów o znaczeniu epidemicznym

promotor dr hab. inż. Łukasz Sobotta profesor UMP

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Arkadiuszowi Hejdukowi

pr. dr nt. „Opracowanie systemu terapeutycznego do podawania zróżnicowanej dawki melatoniny w postaci mini tabletek o natychmiastowym uwalnianiu"

promotor prof. dr hab. Janina Lulek

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Adriannie Dadej

pr. dr nt. „ Zastosowanie mezoporowatych krzemionek jako nośników trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych"

promotor prof. dr hab. Anna Jelińska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr farm. Marcie Cykowiak

pr. dr nt. „Modulacja  ścieżki sygnałowej Nrf2-ARE przez fitozwiązki i ich kombinacje w komórkach raka trzustki  

promotor dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak prof. UMP

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr kosm. Iwona Micek

pr. dr nt. Badanie właściwości przeciwstarzeniowych kwiatostanów Stizolophus balsamita (Lam.) K. Koch (Compositae) na komórki skóry człowieka 

promotor dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

promotor pomocniczy dr n. farm. Joanna Nawrot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022 r. podjęła uchwały
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr chem. Anna Kroma

pr. dr nt. Możliwości zastosowania fitoekdysteroidów z ziela Serratula coronata w pielęgnacji skóry w zmianach łuszczycowych” 

promotor dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

promotor pomocniczy dr n. o zdr. Ewa Pelant

 

mgr farm. Joanna Szymczak

pr. dr nt. Kompleksy metalowanych ftalocyjanin z podstawnikami L-mentolowymi o potencjalnym zastosowaniu w badaniach biomimetycznych

promotor prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

promotor pomocniczy dr n. farm. Michał Kryjewski

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Joanna Warguła

pr. dr nt. Synteza nowych indazolopochodnych o działaniu przeciwnowotorowym i przeciwbakteryjnym

promotor dr hab. Marek K. Bernard, prof. UMP

 

mgr farm. Monika Kurpik

pr. dr nt. Ocena neuroprotekcyjnych właściwości soków z owocu granatu i żurawiny w modelu zwierzęcym choroby Parkinsona”

promotor prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert

promotor pomocniczy dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska

 

mgr anal. med. Marcelina Jaworska

tytuł pracy doktorskiej: Charakterystyka bakteryjnego elementu mikrobiomu układu moczowego u pacjentów dializowanych i u pacjentów po transplantacji nerki”

promotor  prof. dr hab. Marzena Gajęcka

promotor pomocniczy  dr hab. n. med. Justyna Karolak

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr anal. med. Paulina Pecyna

pr. dr nt.Charakterystyka i określenie roli elementu bakteryjnego mikrobiomu jelit w etiologii zespołu jelita drażliwego z zastosowaniem sekwencjonowania16S rRNA

promotor  prof. dr hab. Marzena Gajęcka

promotor pomocniczy  dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Eliza Matuszewska

pr. dr nt. „ Zastosowanie spektrometrii mas do charakterystyki wybranych produktów pszczelich oraz do proteomicznych analiz wpływu jadu owadów błonkoskrzydłych na organizm ludzki”

promotor prof. dr hab. Jan Matysiak

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Łucja Zielińska-Tomczak

pr. dr nt. „ Współpraca interprofesjonalna aktywnych zawodowo lekarzy i farmaceutów – znaczenie, stan aktualny i propozycje zmian ”

promotor  prof. dr hab. Ryszard Marciniak

promotor pomocniczy  dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

 

mgr farm. Maria Narożna

pr. dr nt.Badanie wpływu nowych pochodnych kwasu oleanolowego na ścieżki sygnałowe Nrf2 i NF-kB w modelu in vitro ”

promotor dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, prof. UMP

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Katarzyna Wróblewska

pr. dr nt.Charakterystyka fizykochemiczna nowej postaci oftalmicznej salicylanu choliny

promotor  dr hab. Izabela Muszalska - Kolos, prof. UMP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 r. podjęła uchwały
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Michał Maliński

pr. dr nt. „  Kultury in vitro Lychnis flos-cuculi L. (Caryophyllaceae)  jako potencjalne źródło metabolitów wtórnych o aktywności biologicznej”

promotor - prof. dr hab. Barbara Thiem

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Małgorzata Kikowska

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. inż. Jakub Mikołajewski

pr. dr nt: „ Kinetyka przemiany treosulfanu i jego epoksytransformerów w warunkach in vitro

promotor - prof. dr hab. Franciszek Główka

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Michał Romański

 

mgr farm. Piotr Skalski

pr. dr nt: „Uwarunkowania i zakres produkcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych „POLFA” w latach 1961-1998

promotor - prof. dr hab. Anita Magowska

 

mgr farm. Szymon Tomczak

pr. dr nt: „ Ocena kompatybilności i stabilności wybranych leków z mieszaninami  do żywienia pozajelitowego

promotor - prof. dr hab. Anna Jelińska

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Maciej Stawny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 7 października 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr anal. med. Aleksandra Romaniuk-Drapała

pr. dr nt: „  Badanie efektu modulacji telomerazy w warunkach in vitro na ścieżki związane z procesami proliferacji i adhezji w komórkach raka piersi linii MCF7
i MDA-MB-231

promotor - prof. dr hab. Błażej Rubiś

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Ewa Totoń

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr inż. Gabriela Wiergowska

pr. dr nt: „  Badania tożsamości i ocena efektów obecności form polimorficznych i amorficznych wybranych substancji farmaceutycznych

promotor - prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Katarzyna Antoniak

pr. dr nt: „ Badania fitochemiczne i ocena właściwości biologicznych wybranych surowców roślinnych stosowanych w leczeniu łuszczycy 

promotor - prof. dr hab. Wiesława Bylka

promotor pomocniczy - dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm., mgr anal. med. Katarzyna Papierska

pr. dr nt: „Poszukiwanie naturalnych i syntetycznych modulatorów ścieżek sygnałowych Nrf2, NF-κB oraz STAT

promotor - dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Izabela Czapska - Pietrzak

pr. dr nt: „ Badania fitochemiczne i ocena aktywności biologicznej mieszanek ziołowych stosowanych w celu obniżenia podwyższonego poziomu glukozy we krwi”

promotor - prof. dr hab. Wiesława Bylka

promotor pomocniczy-  dr n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka

 

mgr farm., inż. informatyki Mikołaj Mizera

pr. dr nt: „ Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu zależności struktura – właściwość fizykochemiczna (QSPR) dla wybranych aktywnych substancji farmaceutycznych

promotor -  prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

promotor pomocniczy -  dr hab. n. chem. Dorota Latek - Uniwersytet Warszawski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Kornelia Czaja

pr. dr nt: Symulacja oddziaływań arylosulfonowych pochodnych indazolu o aktywności przeciwnowotworowej z wybranymi kinazami – studia obliczeniowe”

promotor - dr hab. Marek K. Bernard, prof. UMP

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Jacek Kujawski

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Joanna Porażka

pr.dr nt.: „Farmakokinetyka leków przeciwbólowych stosowanych u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi w okresie pooperacyjnym”

promotor: dr hab. Edyta Szałek, prof. UMP

promotor pomocniczy: dr n. med. Wojciech Połom- Gdański Uniwersytet Medyczny

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.