Nadane stopnie naukowe doktora

 

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 21 maja 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr biol. Marcie Kuś

pr. dr nt. "Wdrożenie modelu analitycznego in vitro w celu charakterystyki substancji aktywnych zgodnie z systemem klasyfikacji biofarmaceutycznej (BCS) oraz wyboru sposobu rejestracji opracowywanych produktów leczniczych "

promotor – prof. dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty

opiekun pomocniczy/promotor pomocniczy dr Izabela Ibragimow – firma ETHIFARM Sp. z o.o. Poznań

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr biotechn. Kacprowi Packiemu

pr. dr nt. „ Diagnostyka alergii pokarmowej u małych dzieci z wykorzystaniem metod proteomicznych i metabolomicznych  ”

promotor prof. dr hab. Jan Matysiak

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr chem. Katarzynie Sowa-Kasprzak

pr. dr nt. „ Synteza i charakterystyka hybrydowych połączeń kurkuminy, pochodnych kwasu oleanolowego oraz wybranych leków przeciwzapalnych ”

promotor prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

promotor pomocniczy: dr hab. n. farm. Anna Pawełczyk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 27 marca 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Annie Stasiłowicz-Krzemień

pr. dr nt. „ Wielofunkcyjne układy dostarczania roślinnych związków aktywnych o działaniu neuroprotekcyjnym ”

promotor prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Karolinie Wylegała

pr. dr nt. „ Koszty i efekty zastosowania sytemu unit-dose na tle organizacji aptek szpitalnych w Polsce ”

promotor prof. dr hab. Marcin Czech Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

promotor pomocniczy: dr hab. Urszula Religioni profesor Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Andrzejowi Nowickiemu

pr. dr nt. „ Ocena działania przeciwnowotworowego DMU-214 (3’hydroksy-3,4,5,4’-tetrametoksystylbenu)  i jego formulacji liposomalnej w modelu raka jajnika

promotor prof. dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty

promotor pomocniczy dr hab. Paulina Skupin-Mrugalska

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 20 października 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Dominikowi Langerowi

pr. dr nt. „ Rentgenowska analiza strukturalna i charakterystyka fizykochemiczna pochodnych kwasu glicyretynowego i oleanolowego o potencjalnym zastosowaniu w medycynie 

promotor dr hab. Ewa Tykarska prof. UMP

promotor pomocniczy dr n. chem. Barbara Wicher

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

lek. wet., mgr anal. med. Ludwice Piwowarczyk

pr. dr nt. „Wykorzystanie nanoformulacji liposomalnych do zwiększenia potencjału  przeciwnowotworowego wybranych związków pochodzenia naturalnego

promotor prof. dr hab. Anna Jelińska

promotor pomocniczy dr n. farm. Dariusz Młynarczyk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Dawidowi Łażewskiemu

pr. dr nt. „ Polietylenoglikolowe pochodne porfiryn i kurkuminy synteza oraz ocena właściwości fizykochemicznych i aktywności biologicznej 

promotorzy prof. dr hab. Marek Murias,  dr hab. n. farm. Marcin Wierzchowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. podjęła uchwały
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr biotech. med. Rafałowi Krakowiakowi

pr. dr nt. „ Materiały hybrydowe oparte na tlenku tytanu (IV) i porfirynoidach – otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna oraz możliwości zastosowania w naukach farmaceutycznych

promotor prof. dr hab. Tomasz Gośliński

promotor pomocniczy dr n. farm. Dariusz Młynarczyk

 

mgr farm. Joannie Musiał

pr. dr nt. „ Ocena fotodegradacji wybranych substancji leczniczych z użyciem katalizatorów opartych na tlenku tytanu(IV) modyfikowanym ftalocyjaninami

promotor prof. dr hab. Beata Stanisz

promotor pomocniczy dr n. farm. Dariusz Młynarczyk

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Emilii Jakubowskiej

pr. dr nt. „ Opracowanie metody wytwarzania i charakterystyka nanokryształów cilostazolu

promotor prof. dr hab. Janina Lulek

promotor pomocniczy dr n. farm. Bartłomiej Milanowski

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Kamilowi Pawłowiczowi

pr. dr nt. „ Dobór i charakterystyka wyciągu ze świeżych liści aloesu drzewiastego oraz opracowanie odpowiedniej półstałej postaci do stosowania zewnętrznego na jego bazie

promotor prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Danielowi Zientalowi

pr. dr nt. „ Fotouczulacze porfirynoidowe o potencjalnym zastosowaniu w przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej do zwalczania patogenów o znaczeniu epidemicznym

promotor dr hab. inż. Łukasz Sobotta profesor UMP

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Arkadiuszowi Hejdukowi

pr. dr nt. „Opracowanie systemu terapeutycznego do podawania zróżnicowanej dawki melatoniny w postaci mini tabletek o natychmiastowym uwalnianiu"

promotor prof. dr hab. Janina Lulek

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Adriannie Dadej

pr. dr nt. „ Zastosowanie mezoporowatych krzemionek jako nośników trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych"

promotor prof. dr hab. Anna Jelińska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr farm. Marcie Cykowiak

pr. dr nt. „Modulacja  ścieżki sygnałowej Nrf2-ARE przez fitozwiązki i ich kombinacje w komórkach raka trzustki  

promotor dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak prof. UMP

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr kosm. Iwona Micek

pr. dr nt. Badanie właściwości przeciwstarzeniowych kwiatostanów Stizolophus balsamita (Lam.) K. Koch (Compositae) na komórki skóry człowieka 

promotor dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

promotor pomocniczy dr n. farm. Joanna Nawrot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022 r. podjęła uchwały
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr chem. Anna Kroma

pr. dr nt. Możliwości zastosowania fitoekdysteroidów z ziela Serratula coronata w pielęgnacji skóry w zmianach łuszczycowych” 

promotor dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

promotor pomocniczy dr n. o zdr. Ewa Pelant

 

mgr farm. Joanna Szymczak

pr. dr nt. Kompleksy metalowanych ftalocyjanin z podstawnikami L-mentolowymi o potencjalnym zastosowaniu w badaniach biomimetycznych

promotor prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

promotor pomocniczy dr n. farm. Michał Kryjewski

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Joanna Warguła

pr. dr nt. Synteza nowych indazolopochodnych o działaniu przeciwnowotorowym i przeciwbakteryjnym

promotor dr hab. Marek K. Bernard, prof. UMP

 

mgr farm. Monika Kurpik

pr. dr nt. Ocena neuroprotekcyjnych właściwości soków z owocu granatu i żurawiny w modelu zwierzęcym choroby Parkinsona”

promotor prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert

promotor pomocniczy dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska

 

mgr anal. med. Marcelina Jaworska

tytuł pracy doktorskiej: Charakterystyka bakteryjnego elementu mikrobiomu układu moczowego u pacjentów dializowanych i u pacjentów po transplantacji nerki”

promotor  prof. dr hab. Marzena Gajęcka

promotor pomocniczy  dr hab. n. med. Justyna Karolak

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr anal. med. Paulina Pecyna

pr. dr nt.Charakterystyka i określenie roli elementu bakteryjnego mikrobiomu jelit w etiologii zespołu jelita drażliwego z zastosowaniem sekwencjonowania16S rRNA

promotor  prof. dr hab. Marzena Gajęcka

promotor pomocniczy  dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Eliza Matuszewska

pr. dr nt. „ Zastosowanie spektrometrii mas do charakterystyki wybranych produktów pszczelich oraz do proteomicznych analiz wpływu jadu owadów błonkoskrzydłych na organizm ludzki”

promotor prof. dr hab. Jan Matysiak

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. Łucja Zielińska-Tomczak

pr. dr nt. „ Współpraca interprofesjonalna aktywnych zawodowo lekarzy i farmaceutów – znaczenie, stan aktualny i propozycje zmian ”

promotor  prof. dr hab. Ryszard Marciniak

promotor pomocniczy  dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

 

mgr farm. Maria Narożna

pr. dr nt.Badanie wpływu nowych pochodnych kwasu oleanolowego na ścieżki sygnałowe Nrf2 i NF-kB w modelu in vitro ”

promotor dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, prof. UMP

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Katarzyna Wróblewska

pr. dr nt.Charakterystyka fizykochemiczna nowej postaci oftalmicznej salicylanu choliny

promotor  dr hab. Izabela Muszalska - Kolos, prof. UMP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 r. podjęła uchwały
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Michał Maliński

pr. dr nt. „  Kultury in vitro Lychnis flos-cuculi L. (Caryophyllaceae)  jako potencjalne źródło metabolitów wtórnych o aktywności biologicznej”

promotor - prof. dr hab. Barbara Thiem

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Małgorzata Kikowska

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr farm. inż. Jakub Mikołajewski

pr. dr nt: „ Kinetyka przemiany treosulfanu i jego epoksytransformerów w warunkach in vitro

promotor - prof. dr hab. Franciszek Główka

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Michał Romański

 

mgr farm. Piotr Skalski

pr. dr nt: „Uwarunkowania i zakres produkcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych „POLFA” w latach 1961-1998

promotor - prof. dr hab. Anita Magowska

 

mgr farm. Szymon Tomczak

pr. dr nt: „ Ocena kompatybilności i stabilności wybranych leków z mieszaninami  do żywienia pozajelitowego

promotor - prof. dr hab. Anna Jelińska

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Maciej Stawny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 7 października 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr anal. med. Aleksandra Romaniuk-Drapała

pr. dr nt: „  Badanie efektu modulacji telomerazy w warunkach in vitro na ścieżki związane z procesami proliferacji i adhezji w komórkach raka piersi linii MCF7
i MDA-MB-231

promotor - prof. dr hab. Błażej Rubiś

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Ewa Totoń

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

 

mgr inż. Gabriela Wiergowska

pr. dr nt: „  Badania tożsamości i ocena efektów obecności form polimorficznych i amorficznych wybranych substancji farmaceutycznych

promotor - prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Katarzyna Antoniak

pr. dr nt: „ Badania fitochemiczne i ocena właściwości biologicznych wybranych surowców roślinnych stosowanych w leczeniu łuszczycy 

promotor - prof. dr hab. Wiesława Bylka

promotor pomocniczy - dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm., mgr anal. med. Katarzyna Papierska

pr. dr nt: „Poszukiwanie naturalnych i syntetycznych modulatorów ścieżek sygnałowych Nrf2, NF-κB oraz STAT

promotor - dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Izabela Czapska - Pietrzak

pr. dr nt: „ Badania fitochemiczne i ocena aktywności biologicznej mieszanek ziołowych stosowanych w celu obniżenia podwyższonego poziomu glukozy we krwi”

promotor - prof. dr hab. Wiesława Bylka

promotor pomocniczy-  dr n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka

 

mgr farm., inż. informatyki Mikołaj Mizera

pr. dr nt: „ Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu zależności struktura – właściwość fizykochemiczna (QSPR) dla wybranych aktywnych substancji farmaceutycznych

promotor -  prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

promotor pomocniczy -  dr hab. n. chem. Dorota Latek - Uniwersytet Warszawski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Kornelia Czaja

pr. dr nt: Symulacja oddziaływań arylosulfonowych pochodnych indazolu o aktywności przeciwnowotworowej z wybranymi kinazami – studia obliczeniowe”

promotor - dr hab. Marek K. Bernard, prof. UMP

promotor pomocniczy - dr hab. n. farm. Jacek Kujawski

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Joanna Porażka

pr.dr nt.: „Farmakokinetyka leków przeciwbólowych stosowanych u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi w okresie pooperacyjnym”

promotor: dr hab. Edyta Szałek, prof. UMP

promotor pomocniczy: dr n. med. Wojciech Połom- Gdański Uniwersytet Medyczny

oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.