Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 30 marca 2022r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

dr n. med. Edycie Kinel

tytuł osiągnięcia naukowego: Trójwymiarowa (3D) ilościowa i funkcjonalna ocena morfologii kręgosłupa oraz postawy ciała za pomocą nowej, nieinwazyjnej, optoelektronicznej"

--------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

dr n. o zdr. Dariuszowi Walkowiakowi

tytuł osiągnięcia naukowego: Choroby rzadkie w praktyce edukacji zawodów medycznych oraz w funkcjonowaniu osób chorych"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 1 marca 2021r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

dr n. k.f. Piotrowi Kocurowi

tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena zależności zachodzących między objawami klinicznymi, niesprawnością oraz parametrami biomechanicznymi układu mięśniowo-powięziowego i szkieletowego karku wskutek starzenia się i obciążenia statycznego"